2021 ජනවාරි 21 දිනට​ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික​ නිපුණතා(SkillSelect) ආරාධනා වටයේ ප්‍රතිඵ​ල ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

2021 ජනවාරි 21 දිනට ​ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික​ නිපුණතා(SkillSelect)  ආරාධනා වටයේ ප්‍රතිඵ​ල නිකුත් කර ඇති අතර එම​ අගයන් පහත දැක් වේ.

Visa subclass Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total
Skilled Independent visa (subclass 189) 500 110 350 30 200 1190
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Family Sponsored 100 90 150 80 163 583
Total 600 200 500 110 363 1773

2021 ජනවාරි 21 දිනට ආරාධනා වටයේ දී pro-rata වෘත්තීන් සඳහා වන අවම​ ලකුණු  සහ බලපැවැත්වෙන දිනයන්

Subclass Occupation ID Description Minimum points score Latest date of effect month
189/491 2211 Accountants N/A N/A
189/491 2212 Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers N/A N/A
189/491 2334 Electronics Engineer N/A N/A
189/491 2335 Industrial, Mechanical and Production Engineers N/A N/A
189 2339 Other Engineering Professionals 95 10/2020
491 2339 Other Engineering Professionals 70 09/2020
189/491 2611 ICT Business and System Analysts N/A N/A
189/491 2613 Software and Applications Programmers N/A N/A
189/491 2631 Computer Network Professionals N/A N/A

ඉහත සංඛ්‍යාලේඛනවලට රාජ්‍ය හා ප්‍රාදේශීය රජයන් විසින් නම් කරන ලද වීසා උප පංති (State and Territory Government nominated visa) සඳහා නිකුත් කරන ලද ආරාධනා ඇතුළත් නොවේ.

වැඩි විස්තර​: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect/invitation-rounds

සිඩ්නි දේවස්ථානයේ පිහි ඇනුමට සම්බන්ධ බාල වයස්කරුගේ දුකරථනයෙන් හමුවූ දේ

සිඩ්නි දේවස්ථානයක පිහි ඇනුමට සම්බන්ධ බාල වයස්කරුගේ දුරකථනයේ ඇති වීඩියෝ සහ ඡායාරූප දහස් ගණනක් පරීක්ෂා කිරීමට විමර්ශන නිලධාරීන් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

වලංගු ප්‍රවේශ පත්‍ර නොමැතිව ගිය පාසල් සිසුන්ට වෙච්චි දේ

පර්ත් සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල වලංගු ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නොමැතිව පොදු ප්‍රවාහනය භාවිත කිරීමේ චෝදනා මත ට්‍රාන්ස්පර්ත් (Transperth) විසින් පාසල් සිසු සිසුවියන් 1300කට වැඩි පිරිසකට දඩ නියම කර තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැකියා කරන අයගෙන් වැඩි පිරිසක් සේවය හැර යාමේ සූදානමක්

එළඹෙන වසර තුළ ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ගෙන් සියයට 30කට වැඩි පිරිසක් සිය රැකියාවෙන් ඉවත් වීමට ඉඩ ඇති බව නව පර්යේෂණයකින් අනාවරණ වී තිබෙනවා.

Read More »