ඕස්ට්‍රේලියානු තාවකාලික වීසා හිමියන්ට වාසි වන ලකුණු! අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානු තාවකාලික වීසා හිමියන්ට වාසි වන ලකුණු! අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්!

ඕස්ට්‍රේලියානු තාවකාලික වීසා හිමියන්ට වාසි වන ලකුණු! අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්!

අද (09/03) දිනයේදී පැවති ඔස්ට්‍රේලියානු මූල්‍ය සමාලෝචන ව්‍යාපාර සමුළුවේදී ඔස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමත්‍ය Scott Morrison විසින් කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ආර්ථිකය ගොඩ නැංවීම පිණිස ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව තම අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියේය​.

එහිදී ඔහු පැව්සූවේ තාවකාලික වීසා බලපත්‍රලාභීන් ඔස්ට්‍රේලියානු රැකියා වෙළෙඳපොළේ ඇති අත්‍යවශ්‍ය සහ තීරණාත්මක රැකියා පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා යොදා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව සලකා බලන බවයි.

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ජාත්‍යන්තර​ සංක්‍රමණිකයින් (backpackers) නොමැතිවීම නිසා දැඩි ශ්‍රම හිඟයකට මුහුණ දී ඇත්තේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය වේ. මේ අනුව​, තාවකාලික වීසා බලපත්‍රලාභීන් කෘෂිකර්මාන්තය සහ ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තය (hospitality) වැනි අංශ සඳහා යොමු කිරීමට අදාල මාර්ග පිළිබඳව ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම රජය සලකා බලන බවද අගමැති සඳහන් කලේය​.

තවදුරටත් ඔහු අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තාවකාලික වීසා හිමියන් හැකිතාක් ප්‍රාදේශීය ඕස්ට්‍රේලියානු ප්‍රදේශ කරා යොමු කිරීම හා අදාල මාර්ගයන් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.

 

COMMENTS