ඔස්ට්‍රියාවේ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොරෝනා එන්නත ලබා ගත් පුද්ගලයෙක් මිය ගිය පසු එම එන්නත් තොගය බෙදා දීම අත්හිටුවයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ට්‍රියාවේ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොරෝනා එන්නත ලබා ගත් පුද්ගලයෙක් මිය ගිය පසු එම එන්නත් තොගය බෙදා දීම අත්හිටුවයි!

ඔස්ට්‍රියාවේ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොරෝනා එන්නත ලබා ගත් පුද්ගලයෙක් මිය ගිය පසු එම එන්නත් තොගය බෙදා දීම අත්හිටුවයි!

එක් පුද්ගලයෙකුගේ මරණයක් සහ තවත් අයෙකුගේ රෝගී තත්වයක් පිළිබඳ වාර්තා වීමත් සමඟම ඒ පිළිබඳව විමර්‍ෂණය අරඹා ඇති අතර  ඔස්ට්‍රා බලධාරීන් විසින් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා COVID-19 එන්නත් කිරීම් තාවකාලිකව​ අත්හිටුවා තිබේ.

ඔස්ට්‍රියා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පැවසුවේ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොරෝනා එන්නත ලබා ගත් 49 හැවිරිදි කාන්තාවක් දරුණු ලේ​ කැටි ගැසීමේ ආබාධයක් හේතුවෙන් මිය ගිය අතර 35 හැවිරිදි කාන්තාවක් pulmonary embolism නැමති රෝගයක් වැළඳී සුවය ලබමින් සිටින බවයි.

සෞඛ්‍යාරක්ෂාව පිළිබඳ ඔස්ට්‍රියානු ෆෙඩරල් කාර්යාලය පැවසුවේ රුධිර කැටි ගැසීම මෙම​ එන්නතෙහි දන්නා අතුරු ආබාධ අතර නොවන අතර ඒ පිළිබඳව විමර්‍ෂණය කරමින් සිටින බවයි.

COMMENTS