නවසීලන්තය ඇතුළු පැසිෆික් දුපත් කිහිපයකට සුනාමි අවදානමක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නවසීලන්තය ඇතුළු පැසිෆික් දුපත් කිහිපයකට සුනාමි අවදානමක්!

නවසීලන්තය ඇතුළු පැසිෆික් දුපත් කිහිපයකට සුනාමි අවදානමක්!

මේ වන විට නවසීලන්තය ඇතුළු පැසිෆික් කලාපයේ පිහිටි දුපත් කිහිපයක් සඳහා පුර්ව සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ නවසීලන්තයේ උතුරු වෙරළ දුපත ආසන්නයේ සිදුවූ රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 7.3 ක ප්‍රබල භුමිකම්පාවක් සිදුවීම හේතුවෙන්.

මේ අනුව නවසීලන්තයේ ආපදා සහන සේවා ඒජන්සිය විසින් උතුරු වෙරළ දුපතේ වෙරළාසන්න පදිංචි පුද්ගලයින්ට හැකි ඉක්මනින් රට තුලට යන ලෙසත් උස් කඳු සහිත ප්‍රදේශ වලට යන ලෙසට නිවේදනය කර තිබෙනවා.

COMMENTS