එළඹෙන දීර්ඝ සති අන්තයේ මෙල්බන් නගරයේ නොමිලේ වාහන නැවතුම් පහසුකම්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එළඹෙන දීර්ඝ සති අන්තයේ මෙල්බන් නගරයේ නොමිලේ වාහන නැවතුම් පහසුකම්!

එළඹෙන දීර්ඝ සති අන්තයේ මෙල්බන් නගරයේ නොමිලේ වාහන නැවතුම් පහසුකම්!

එළඹෙන දිගු සති අන්තයේ පැවැත්වීමට නියමිත 2021 මූම්බා උත්සවය සැමරීම සඳහා, මෙල්බර්න් නගරයේ රථ ගාල් කිරීම නොමිලේ වන අතර මේ අනුව​, මෙල්බන් වැසියන්ට​ මූම්බා උත්සවය භුක්ති විඳීමට පහසු වේ.

COVID-19 වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් දේශීය ව්‍යාපාර සඳහා ආධාර කිරීම සඳහා මෙල්බර්න් නගරයේ සියලු නැවතුම් සඳහා වන ගාස්තු අය කිරීම් ඉවත් කර ඇති අතර වැඩි පිරිසක් නගරය කරා සංචාරය කිරීමට උනන්දු කිරීමට  මෙය ක්‍රියාත්මක කර ඇත​.

කොළ සංඥා සහිත ප්‍රදේශවල වාහන නැවැත්වීම මාර්තු 5 සිකුරාදා රාත්‍රී 12 සිට මාර්තු 8 සඳුදා රාත්‍රී 11.59 දක්වා නොමිලේ වේ. එවැනි ස්ථානයන්හි සඳහන්​ කාල සීමාවට රියදුරන් තවමත් අවනත විය යුතු නමුත් මුදල් ගෙවීමට සිදු නොවේ.

ආබාධිත වාහන නැවැත්වීමේ සීමාවන්, no standing zones , clearways සහ නේවාසික අවසර සීමාවන්ට අදාල නීති එලෙසම පවතිනු ඇත​.

COMMENTS