ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා සීයයට 80ක් දක්වා මුල්‍ය පහසුකම්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා සීයයට 80ක් දක්වා මුල්‍ය පහසුකම්!

ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වාහන සඳහා සීයයට 80ක් දක්වා මුල්‍ය පහසුකම්!

ලියාපදිංචි වාහන සඳහා ලබාදෙන මූල්‍ය පහසුකම් 80% දක්වා ඉහළ නැංවීමට මූල්‍ය සමාගම්වලට ශ්‍රී මහ බැංකුවෙන් අවසර ලබා දී තිබෙනවා. මිට පෙර එම පහසුකම් පැවතියේ සීයයට 70ක් පමණයි.

ඩේලි එෆ්ටී පුවත්පතට අනුව, මෝටර් රථ වෙළඳ විශ්ලේෂකයින් අනාවැකි පළ කර ඇත්තේ COVID-19 වසංගතයේ ප්‍රථිපලයක් ලෙස පවත්නා ආනයන සීමා කිරීම් සහ ආර්ථික ගැටලු හේතුවෙන් මෙම වැඩිවීම වෙළඳපොළට උපකාරී වනු ඇති බවයි.

 

COMMENTS