දැඩි නව කොන්දේසි වලට යටත්ව​ JobSeeker දීමනාව​ ඉහළ නැංවීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය සැරසේ.  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දැඩි නව කොන්දේසි වලට යටත්ව​ JobSeeker දීමනාව​ ඉහළ නැංවීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය සැරසේ. 

දැඩි නව කොන්දේසි වලට යටත්ව​ JobSeeker දීමනාව​ ඉහළ නැංවීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය සැරසේ. 

කොරෝනා වයිරස් අතිරේකය අහෝසි කළ පසු රැකියා විරහිත කම්කරුවන්ට JobSeeker දීමනාව​ දෙසතියකට ඩොලර් 50 ක ස්ථිර වැඩිවීමක් ලැබෙනු ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු අගමැති ස්කොට් මොරිසන් තහවුරු කර තිබේ.

නව අනුපාතය දිනකට අමතර ඩොලර් 3.57 කට සමාන වේ.

මෙම JobSeeker වැඩිවීම නිසා ජාතික අවම වැටුප සියයට 41.2 ක් දක්වා ඉහළ නංවන අතර වසර හතරක් තුළ ඩොලර් බිලියන 9 ක් වැය වේ.

සමාජ සේවා අමාත්‍ය Anne Ruston පැවසුවේ 1986 සිට විරැකියා ප්‍රතිලාභවල විශාලතම වැඩිවීම මෙය බවයි.

කෙසේවෙතත්, මෙම JobSeeker දීමනාව ලබා ගැනීමට නම් දැඩි සුදුසුකම් හා දැඩි අන්‍යෝන්‍ය බැඳීම් අවශ්‍යතා සපුරා ලිය යුතු වේ.

මේ අනුව​, රැකියා සොයන්නන් විසින් අවම වශයෙන් මසකට රැකියා 15කටවත් ඉල්ලීම් කර යුතු අතර මෙම අගය එළඹෙන ජූලි 1වනදායින් පසුව 20 දක්වා වර්ධනය වනු ඇත​.

COMMENTS