නාසා ආයතනය අඟහරු ග්‍රහයා මත රෝවර් ගොඩබෑමේ විශ්මය ජනක වීඩියෝවක් නිකුත් කරයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නාසා ආයතනය අඟහරු ග්‍රහයා මත රෝවර් ගොඩබෑමේ විශ්මය ජනක වීඩියෝවක් නිකුත් කරයි!

නාසා ආයතනය අඟහරු ග්‍රහයා මත රෝවර් ගොඩබෑමේ විශ්මය ජනක වීඩියෝවක් නිකුත් කරයි!

නාසා ආයතනය මඟින් රෝවර් නැමති අභ්‍යවකාශ යානාව අඟහරු ග්‍රහයා මත ගොඩ බැසීම පිළිබඳ විශ්මජනක වීඩියෝවක් “අඟහරු මතට ගොඩබසින්නේ කෙසේද” යනුවෙන් නිකුත් කර ඇත​.

වීඩියෝව, අලුතින් නිකුත් කරන ලද අනෙකුත් වීඩියෝ දර්ශන සමඟ, රතු ග්‍රහලෝකයේ දර්ශන සහ ශබ්ද පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

COMMENTS