අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් තිදෙනෙකු වාර්තා වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් තිදෙනෙකු වාර්තා වේ.

අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයෙන් දේශීය වශයෙන් අත්පත් කරගත් කොරෝනා ආසාදිතයින් තිදෙනෙකු වාර්තා වී ඇති නමුත් ඒවා සියල්ලම මෙල්බර්න් Holiday Inn හෝටලය හා සම්බන්ධ බව රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට ඊයේ කොරෝනා වයිරස් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵ​ල 21,292 ක් ලැබී තිබේ.

මෙම කොරෝනා ආසාදිතයින් නිවෙස් වල නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පුද්ගලයින් වේ.

COMMENTS