මෙල්බන් හි ප්‍රදේශ කීපයකම අපජලයේ තිබී කොරෝනා වයිරස් කොටස් හමු වීමත් සමඟ ප්‍රදේශවාසීන්ට අනතුරු ඇඟවීම්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බන් හි ප්‍රදේශ කීපයකම අපජලයේ තිබී කොරෝනා වයිරස් කොටස් හමු වීමත් සමඟ ප්‍රදේශවාසීන්ට අනතුරු ඇඟවීම්!

මෙල්බන් හි ප්‍රදේශ කීපයකම අපජලයේ තිබී කොරෝනා වයිරස් කොටස් හමු වීමත් සමඟ ප්‍රදේශවාසීන්ට අනතුරු ඇඟවීම්!

කොරෝනා වයිරස් කොටස් අපජලයේ වාර්තා වීමත් සමඟම වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රදේශ කීපයක ජීවත් වන වැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත​.

මේ අනුව​, වික්ටෝරියානු රජය​ මෙල්බර්න් හි නැගෙනහිර සහ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි තදාසන්න ප්‍රදේශවල නිවැසියන්ට හෝ පහත සඳහන් ප්‍රදේශයන්ට ගමන් කල පුද්ගලයින්ට කොරෝනා​ වෛරස් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව සුපරීක්ෂාකාරීව සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

  • පෙබරවාරි 13 සිට 15 දක්වා කාලය තුළ Wantirna South, Boronia, Bayswater, Ferntree Gully, Knoxfield සහ​ Tremont
  • පෙබරවාරි 13-16 අතර Carrum Downs, Langwarrin සහ Skye
  • පෙබරවාරි 13-16 අතර St Kilda East, Caulfield North, Balaclava, Caulfield සහ Esternwick

COMMENTS