වික්ටෝරියානු පළතුරු අස්වැන්නේ නියලෙන්නන් හට​ ඩොලර් 2500ක් දක්වා බෝනස් මුදල්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු පළතුරු අස්වැන්නේ නියලෙන්නන් හට​ ඩොලර් 2500ක් දක්වා බෝනස් මුදල්!

වික්ටෝරියානු පළතුරු අස්වැන්නේ නියලෙන්නන් හට​ ඩොලර් 2500ක් දක්වා බෝනස් මුදල්!

වික්ටෝරියානු නව ප්‍රාන්ත රජයේ යෝජනා ක්‍රමයක් යටතේ සති අටක් පලතුරු අස්වැන්නේ නියලෙන්නන් හට​ ඩොලර් 2500 ක් දක්වා බෝනස් මුදල් ලබා ගත හැකිය.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේශ සීමාව වසා දමා ඇති බැවින් පලතුරු වතු වල විදේශීය සෘතුමය කම්කරුවන්ගේ හිඟයක් පවතී. මේ හේතුවෙන් පලතුරු නාස්තිය පිළිබඳව ගොවීන් නැවත නැවතත් කනස්සල්ල පළ කිරීම මෙම යෝජනා ක්‍රමය හඳුවා දීමට හේතු විය​.

සෘතුමය අස්වැන්න නෙලීමට කැමති පුද්ගලයින් හට​ ප්‍රසාද දීමනා ගෙවීම් දෙකකින් ලබා දෙන අතර සති දෙකක් වැඩ කිරීමෙන් පසු ඩොලර් 810 ක් ද තවත් අතිරේක සති හයක් වැඩ කිරීමෙන් පසු තවත් ඩොලර් 1620 ක් ද ගෙවනු ලැබේ.

ඩොලර් මිලියන 10 ක යෝජනා ක්‍රමයට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා, වික්ටෝරියානුවන්ට පළමු මුදල් ප්‍රසාද දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් මාසයක් ඇතුලත දින 10ක් වැඩ කළ යුතු අතර අනෙකුත් අතිරේක ගෙවීම ලබා ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් තවත් මාස තුනක් ඇතුළත දින 30 ක් වැඩ කළ යුතුය.

වික්ටෝරියානු ගොවි සම්මේලනයේ සභාපති Emma Germano පැවසුවේ මෙම අස්වැන්න නෙලීම ආශ්‍රිතව ලබා දෙන බෝනස් මුදල් ක්‍රමය​ ගිම්හාන සහ සරත් සමයේ වික්ටෝරියානුවන්ට බෙහෙවින් ලාභදායී වනු ඇති බවයි.

COMMENTS