ෆයිසර් කොරෝනා එන්නත් රැගත් නැව තව දින කිහිපයකින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ළඟා වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ෆයිසර් කොරෝනා එන්නත් රැගත් නැව තව දින කිහිපයකින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ළඟා වේ.

ෆයිසර් කොරෝනා එන්නත් රැගත් නැව තව දින කිහිපයකින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ළඟා වේ.

ෆයිසර් කොරෝනා වයිරස් එන්නත් රැගත් පළමු නැව්ගත කිරීම මේ සතියේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ළඟා වීමට නියමිතය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ග්‍රෙග් හන්ට් කියා සිටියේ ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රාවන් 80,000 ක් පමණ මෙම නැව්ගත කිරීම ඔස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ලැබීමට නියමිත බවයි.

තවදුරටත් ඔහු අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ මෙම එන්නත් එළඹෙන සතියේ අවසානයට පෙර ඕස්ට්‍රේලියාව වෙත පැමිණෙන බවයි. මෙම එන්නත් භාවිතයට පෙර චිකිත්සක භාණ්ඩ පරිපාලන ආයතනය(TGA) විසින් ආරක්ෂක පරීක්ෂාවන් සිදුකරන බව ඔහු පැවසීය​.

මෙම කොරෝනා එන්නත් බෙදා දීමේ පළමු අදියර මේ මස අවසාන භාගයේදී ආරම්භ වීමට නියමිත අතර සියලු ප්‍රාන්තයන් සහ රජය දැඩි අධීක්‍ෂණයක් ඒ පිළිබඳව සිදු කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත​.

දේශසීමා හා නිරෝධායන සේවකයින්, සෞඛ්‍ය සේවකයින්, වයස්ගත සත්කාරක සහ කාර්ය මණ්ඩල, ආබාධිත පුද්ගලයින් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා මෙම ෆයිසර් එන්නත් පළමුව ලබා දීමට කටයුතු සලසා ඇත​.

COMMENTS