වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුවට අලුතින් ස්ථාන 4ක් එක් වේ.

වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දින (14/02) කොරෝනා දැඩි අවදානම් ලැයිස්තුවට පහත සඳහන් ස්ථාන 4 අලුතින් එක් කර ඇති අතර එම​ ස්ථාන සඳහා ගිය ඕනෑම අයෙකු වහාම හුදෙකලා විය යුතු අතර COVID-19 පරීක්ෂණයක් සිදු කර​ දින 14 ක් හුදෙකලා විය යුතුය.

  • Oak Park Sports and Aquatic Centre, Pascoe Vale- 4pm – 7.30pm 10/2/2021
  • Elite Swimming Pascoe Vale, Pascoe Vale- 5pm – 6pm 8/2/2021
  • Woolworths Broadmeadows Central, Broadmeadows- 12.15pm – 12:30 pm 9/2/2021
  • Ferguson Plarre Bakehouses, Broadmeadows- 12:30pm – 12:45pm 9/2/2021

සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. (https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19)

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් පාසල්වල ලියාපදිංචි නොමැති ගුරුවරුන් 07 ගුණයකින් ඉහළට

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ පාසල්වල ඉගැන්වීම් සඳහා අවසර දී ඇති මෙතෙක් ලියාපදිංචි වි නොමැති ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව 07 ගුණයකින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Read More »

Northern Territory ප්‍රධාන අමාත්‍යවරියට පහරදීමේ සිද්ධියක් ගැන විමර්ශන

Northern Territory ප්‍රධාන අමාත්‍යවරිය වන නටාෂා ෆයිල්ස් ට පහරදී ඇතැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Read More »