කොරෝනා එන්නත් ළමුන්ට ලබා දීම සඳහා අත්හදා බැලීම් ඇරඹේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා එන්නත් ළමුන්ට ලබා දීම සඳහා අත්හදා බැලීම් ඇරඹේ.

කොරෝනා එන්නත් ළමුන්ට ලබා දීම සඳහා අත්හදා බැලීම් ඇරඹේ.

කොරෝනා එන්නතට කුඩා ළමයින් දක්වන ප්‍රතිචාරය පිළිබඳ පරීක්ෂණාත්මක අධ්‍යයනයක් දියත් කිරීමට කටයුතු සලසන බවට පසුගිය සෙනසුරාදා බ්‍රිරිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවිය සහ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා සමාගම නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ, බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවිය සහ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා සමාගම එක්ව නිෂ්පාදනය කළ එන්නත් යොදා ගනිමින්.

මෙහිදී එම අධ්‍යයනය මගින් එන්නත ලබා දෙන ළමයින් තුල ප්‍රතිදේහ නිෂ්පාදනය වන්නේ ද යන්න මෙන්ම එය භාවිත කිරීමේ සුරක්ෂිතතාව පරීක්ෂා කරනු ලබයි.

මේ සඳහා වයස අවුරුදු 6 ත් 17 ත් අතර ළමයින් 300 දෙනෙකු නියැදියක් ලෙස තෝරා ගෙන තිබේ.

මේ අතර අනෙකුත් කොරෝනා එන්නත් ද ළමුන් සඳහා පරීක්‍ෂා කිරීම ආරම්භ කර ඇති බවට සඳහන්.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවිය පවසන්නේ ළමුන් හට කොරෝනා එන්නත ලබා දීමෙන් පාසැල් ආරක්‍ෂිත බව සහතික කිරීමට සහ පුළුල් ජනගහනය තුළ වෛරසය පැතිරීමට එරෙහිව සටන් කිරීමට ඉවහල් වන බවයි.

COMMENTS