වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුවට අලුතින් ස්ථාන 7ක් එක් වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුවට අලුතින් ස්ථාන 7ක් එක් වේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ දැඩි අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුවට අලුතින් ස්ථාන 7ක් එක් වේ.

අද දින වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ එක් කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා වූ අතර කොරෝනා නිරාවරණ ස්ථාන ඇතුලත් ලැයිස්තුවට පහත සඳහන් ස්ථාන 7 එකතු වී ඇත​. මේවා Hotspot ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

පහත දක්වා ඇති ස්ථාන සඳහා ගිය ඕනෑම අයෙකු වහාම හුදෙකලා විය යුතු අතර COVID-19 පරීක්ෂණයක් සිදු කර​ දින 14 ක් හුදෙකලා විය යුතුය.

Function venue, 426 Sydney Rd, Coburg පෙබරවාරි 6 වන සෙනසුරාදා රාත්‍රී 7.14 ත් රාත්‍රී 11.30 ත් අතර

Coates Hire Werribee, Hoppers Crossing පෙබරවාරි 8 වන සඳුදා උදේ 6.45 සිට උදේ 7.30 දක්වා

Caltex Woolworths, Hoppers Crossing පෙබරවාරි 8 වන සඳුදා උදේ 6.40 සිට උදේ 7.15 දක්වා

Stowe Australia in South Melbourne පෙබරවාරි 8 වන සඳුදා උදේ 10.30 සිට පෙ.ව. 10.45 දක්වා

පෙබරවාරි 9 වන අඟහරුවාදා මෙල්බර්න් ගුවන්තොටුපලේ සිට Broadmeadows දුම්රිය ස්ථානය දක්වා 901 බස් මාර්ගය පස්වරු 1.02 සිට දහවල් 1.49 දක්වා

පෙබරවාරි 9 වන අඟහරුවාදා දහවල් 1.25 සිට පස්වරු 1.59 දක්වා Craigieburn දුම්රිය (Broadmeadows දුම්රිය ස්ථානය සිට Glenroy දුම්රිය ස්ථානය දක්වා)

පෙබරවාරි 9 වන අඟහරුවාදා පස්වරු 1.35 සිට පස්වරු 2.17 දක්වා 513 බස් මාර්ගය (Glenroy දුම්රිය ස්ථානය Eltham දෙසට)

සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. (https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19)

COMMENTS