වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය නැවතත් Stage 4 Lockdown තත්වයට පත්වෙද්දී පැනවූ නීති මෙන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය නැවතත් Stage 4 Lockdown තත්වයට පත්වෙද්දී පැනවූ නීති මෙන්න​.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය නැවතත් Stage 4 Lockdown තත්වයට පත්වෙද්දී පැනවූ නීති මෙන්න​.

අද දින දහවල් හදිසි මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අගමැති Daniel Andrews තහවුරු කළේ එක්සත් රාජධානියේ වික්‍රියා පිළිබඳ තවත් සිද්ධීන් ප්‍රජාව තුළ තිබිය හැකි බවට විශ්වාස කරන හෙයින් නැවතත් lockdown තත්වයක් පනවා ඇත​.

මේ අනුව​, සිකුරාදා රාත්‍රී 11.59 සිට දින පහක් දක්වා වික්ටෝරියානුවන්ට නිවසින් පිටවීමට අවසර ලැබෙන්නේ පහත දැක්වෙන​ අත්‍යවශ්‍ය හේතු හතරෙන් එකක් සඳහා පමණි.

රැකියා සඳහා,ආහාර සහ සැපයුම් ලබා ගැනීමට​, ව්‍යායාම සඳහා සහ රැකබලා ගැනීම් සඳහා

දිනකට පැය දෙකක් ව්‍යායාම කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර කිලෝමීටර් පහේ සීමාව නැවත ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ නිවැසියන්ට සාප්පු යෑමට හැකි වන්නේ ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලින් කිලෝමීටර් පහක් ඇතුළත බවයි.

සියලු පාසල් වසා දැමෙන අතර නිවෙස් වලට අමුත්තන් පැමිණීම තහනම් කෙරේ. තවද, මිනිසුන් තම නිවෙස්වලින් පිටවන සෑම විටම මුහුණු ආවරණ අනිවාර්ය වේ. ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන සහ​ පෙර පාසල් විවෘත ව පවතී.

ආපනශාලාවලින් ආහාර රැගෙන යාමට (takeaway) පමණක් සීමා කෙරේ.

මෙම තත්වය දින 5ක් පුරාවට පවතින අතර බදාදා රාත්‍රී 11.59 ට අවසන් වේ.

COMMENTS