ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වන මගීන් කාණ්ඩ හතරක් සඳහා නීති ලිහිල් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වන මගීන් කාණ්ඩ හතරක් සඳහා නීති ලිහිල් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වන මගීන් කාණ්ඩ හතරක් සඳහා නීති ලිහිල් කෙරේ.

“ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සුරක්ෂිතතා කෙටුම්පත” හරහා ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වන තෝරාගත් මගීන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය නීති ලිහිල් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ (CAASL) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කපිතාන් තේමිය​ අබේවික්‍රම පැවසුවේ මෙම සංශෝධනය පිළිබඳව සියලුම ගුවන් සමාගම් දැනුවත් කර ඇති බවයි.

සංශෝධිත නීතිරීතිවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රියාත්මක වන ගුවන් සමාගම්වලට ‘ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සුරක්ෂිතතා කෙටුම්පත’ යටතේ පැමිණීමට සුදුසුකම් ඇති මගීන් කාණ්ඩ හතර සඳහා පූර්ව CAASL අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ.

කාණ්ඩ හතර පහත පරිදි වේ:

  1. සංචාරක වීසා බලපත්‍ර සහිත විදේශිකයන්.
  2. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි ශ්‍රී ලාංකිකයන්.
  3. විදේශීය ජාතිකයෙකු සමඟ පැමිණෙන​ ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් හිමි ශ්‍රී ලාංකික සහකරුවෙකු හෝ සහකාරියෙකු හෝ පවුලේ සමීපතමයන් (දරුවා, මව, පියා).
  4. වලංගු නේවාසික වීසා බලපත්‍රයක් සහිත විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන්.

කලින් නිවේදනය කළ පරිදි මෙම​ මගීන් තවදුරටත් අවම කාලයක් ලංකාව තුල​ රැඳී සිටීමට තිබූ නීතියෙන් නිදහස් කොට ඇත​.

කෙසේ වෙතත්, ආරක්ෂිත නවාතැන් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති පෙර වෙන්කරවා ගැනීමේ හෝටල් සඳහා නිකුත් කර ඇති මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වනු ඇත.

මේ අතර, ව්‍යාපාරික ශ්‍රී ලංකා සංචාරකයින්ට සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්ට ‘ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සුරක්ෂිතතා කෙටුම්පත’ යටතේ පැමිණීමට අවසර නොමැති බව ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් CAASL වෙත දන්වා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සුරක්ෂිතතා කෙටුම්පත යටතේ පැමිණෙන මගීන් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති අනෙකුත් සියලුම මාර්ගෝපදේශ නොවෙනස්ව පවතින බව CAASL අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කපිතාන් තේමිය​ අබේවික්‍රම පැවසීය.

COMMENTS