දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ 2020/21 නිපුණ සංක්‍රමණික වීසා නාම යෝජනා වැඩසටහන පෙබරවාරි 8 වනදා සිට​ විවෘත වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ 2020/21 නිපුණ සංක්‍රමණික වීසා නාම යෝජනා වැඩසටහන පෙබරවාරි 8 වනදා සිට​ විවෘත වේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ 2020/21 නිපුණ සංක්‍රමණික වීසා නාම යෝජනා වැඩසටහන පෙබරවාරි 8 වනදා සිට​ විවෘත වේ.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු නිපුණ සංක්‍රමණික වීසා නාමයෝජනා අවශ්‍යතා සපුරාලන දක්ෂ සංක්‍රමණිකයින්ට 2021 පෙබරවාරි 8 වන සඳුදා උදේ 8 සිට සෘජුවම ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

මෙහිදී මෙම වැඩසටහන සඳහා දැනට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙසෙන පුද්ගලයින් ගේ අයදුම්පත් සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙන අතර දැනට වෙනත් රටවල හෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙනත් ප්‍රාන්තයක පදිංචිව සිටින ඕනෑම අයෙකුට අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් නොලැබේ.

මෙම නාමයෝජනා අනුමත කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්කරුවන් ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්ණායක සහ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය.

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු 2020/21 පුහුණු සංක්‍රමණ වැඩසටහන පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත:

කුසලතා සහ නවෝත්පාදක වැඩසටහන
දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛතා වර්ධන කර්මාන්ත අංශවලට දායක විය හැකි අයට මෙමඟින් අවස්ථාව සලසා ඇත​. වැඩි විස්තර​: https://migration.sa.gov.au/skilled-migrants/supporting-information/talent-and-innovators-program

දැනට දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ සේවය කරන පිරිස (දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ දිගුකාලීන පදිංචිකරුවන් ද ඇතුළුව)
දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රාදේශීය කලාපයේ පිටත​​ ජීවත් වනවා නම් හෝ දිගු කාලීනව පදිංචිව සේවය කරන්නේ නම් එවැනි පුද්ගලයින් සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය. වැඩි විස්තර: https://migration.sa.gov.au/skilled-migrants/supporting-information/currently-living-and-working-in-south-australia

දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජාත්‍යන්තර උපාධිධාරීන්
දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින උපාධිධාරීන් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ පසුගිය මාස 3 තුළ (උපාධිය නිම කල පසුව​) ඔවුන්ගේ නම් කරන ලද හෝ සමීපව සම්බන්ධ වෘත්තියක​ යෙදී සිටිය යුතුය. වැඩි විස්තර: https://migration.sa.gov.au/international-graduates/supporting-information

ඊට අමතරව, දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව පුහුණු සංක්‍රමණිකයින්ට ලබා ගත හැකි වැඩසටහන් රාශියක් ඉදිරිපත් කරයි. සේවා යෝජකයාගේ අනුග්‍රහය දක්වන මාර්ග සඳහා- https://migration.sa.gov.au/visa-options/employer-sponsored-visas

නවතම දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු රැකියා ලැයිස්තුව සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට​ පිවිසෙන්න​. (updated on 5/02/2021)

https://migration.sa.gov.au/occupation-lists/south-australia-skilled-occupation-list

COMMENTS