උතුරු ප්‍රාන්තය(NT) විසින් මෙල්බන් හි නගර 10ක් COVID19 Hotspots ලෙස නම් කෙරේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

උතුරු ප්‍රාන්තය(NT) විසින් මෙල්බන් හි නගර 10ක් COVID19 Hotspots ලෙස නම් කෙරේ.

උතුරු ප්‍රාන්තය(NT) විසින් මෙල්බන් හි නගර 10ක් COVID19 Hotspots ලෙස නම් කෙරේ.

ඕස්ට්‍රේලියානු විවෘත ටෙනිස් තරඟාවලිය ආශ්‍රිත නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයෙකු වාර්තා වීමත් සමඟ ඕස්ට්‍රේලියානු උතුරු ප්‍රාන්තය(NT) වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රදේශ 10ක් COVID 19 Hotspots ලෙස නම් කෙරේ.

මේ අනුව​,බ්‍රහස්පතින්දා සවස 3.30 සිට මෙල්බන්හි තදාසන්න ප්‍රදේශ 10 ක් hotspots ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ එම නගරයි.
Melbourne, West Melbourne, Brighton, Brandon Park, Clayton South, Heatherton, Keysborough, Moorabbin, Noble Park සහ Springvale

මෙම ප්‍රදේශයන් සිට උතුරු ප්‍රදේශයට (NT) ගමන් කරන ඕනෑම අයෙකු අනිවාර්‍ය නිරෝධායනයට ලක් විය යුතු වේ.

ජනවාරි 29 සිට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිට NT වෙත පැමිණි අය අනිවාර්‍යෙන් කොරෝනා පරීක්‍ෂාව සිදු කල යුතු අතර ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන තුරු ස්වයං හුදකලා විය යුතුවේ.

COMMENTS