වික්ටෝරියානු හෝටල් නිරෝධායන සේවයෙකුට​ කොරෝනා වයිරසය වැළඳී ඇති බවට වාර්තා වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු හෝටල් නිරෝධායන සේවයෙකුට​ කොරෝනා වයිරසය වැළඳී ඇති බවට වාර්තා වේ.

වික්ටෝරියානු හෝටල් නිරෝධායන සේවයෙකුට​ කොරෝනා වයිරසය වැළඳී ඇති බවට වාර්තා වේ.

වික්ටෝරියානු හෝටල් නිරෝධායන සේවයෙකුට​ කොරෝනා වයිරසය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී තිබේ.

වික්ටෝරියානු රජය විසින් එක්සත් රාජධානියේ පවතින කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේදය හෝටල් නිරෝධායනය වෙමින් සිටින සංචාරකයින් අතර සම්ප්‍රේෂණය වී ඇති බවට වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව පැය කිහිපයකට පසුව මෙම සිද්ධිය වාර්තා වී ඇත​.

වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ට්විටර් පණිවිඩයක් මඟින් දැනුම් දී ඇති පරිදි වික්ටෝරියානු මහජන සෞඛ්‍ය කණ්ඩායම් මේ පිළිබඳව​ විමර්ශනය කරමින් සිටින අතර සමීප සම්බන්ධතා ඉදිරියේදී දැනුම් දීමට නියමිත බවයි.

මෙම කොරෝනා ආසාදිත හෝටල් සේවකයා හට බ්‍රිතාන්‍යයේ පවතින විකෘති ප්‍රභේදය වැළඳී ඇති දැයි තවමත් තහවුරු වී නොමැත.

මෙම සිද්ධිය වාර්තා වීමට පැය කිහිපයකට පෙර රජය විසින් දැනුම් දුන් පරිදි බී 117 නැමති එක්සත් රාජධානියේ වාර්තා වූ කොරෝනා වයිරස් ප්‍රභේදය හා බැඳි සිද්ධීන් වාර්තා වී ඇත්තේ මෙල්බන් හි පාර්ක් රෝයල් හෝටලයේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි සංචාරකයින් දෙපිරිසක් අතරය​.

COMMENTS