වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය තුල පවතින හදිසි නීතිය තවත් මාස 9ක් දීර්ඝ කිරීමට සැරසේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය තුල පවතින හදිසි නීතිය තවත් මාස 9ක් දීර්ඝ කිරීමට සැරසේ.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය තුල පවතින හදිසි නීතිය තවත් මාස 9ක් දීර්ඝ කිරීමට සැරසේ.

වික්ටෝරියා හි හදිසි නීතිය පිළිබඳ​ පනත 2021 දෙසැම්බර් දක්වා දීර්ඝ​ කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ඉල්ලීමට වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්ත අගමැති Daniel Andrews සැරසේ.

අද දින පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේදී Andrews පැවසුවේ හදිසි නීතිය මාස නවයක් දක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට නීති හඳුන්වා දෙන බව පැවසීය.

එය සම්මත වුවහොත් එය දෙසැම්බර් 15 වනදා තෙක් හදිසි නීතිය වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය තුල පවතිනු ඇත.

ඔහු තවදුරටත් පැවසූවේ මෙලෙස හදිසි නීති තත්වය වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය තුල පවත්වා ගෙන යාම ඉතා වැදගත් වන බවයි.

“නීති නොමැතිව අපට අනිවාර්ය නිරෝධායනයක් තිබිය නොහැකි අතර නීතිමය බලයක් නොමැති නම් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි ය​. මෙය නව නීති ගැන නොවේ. එය හුදෙක් වර්තමාන නීති රීති (අනිවාර්ය මුහුණු ආවරණ, COVIDSafe වැඩ සැලසුම් පිළිබඳ නීති) පිළිපැදීම සහ ඒවා ලිහිල් කිරීම පිළිබඳවයි.” ඔහු පැවසීය​.

වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තය තුල 2020 මාර්තු මස සිට මේ වන තෙක්ම හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

COMMENTS