වික්ටෝරියානුවන්ට දැරිය හැකි මිල ගණන් යටතේ නිවාස 9000ක්

නව නිවාස ව්‍යාපෘති යටතේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ දැරිය හැකි මිල ගණන් යටතේ අලෙවි කර හැකි නිවාස 9000ක වැඩ කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතින බව අග්‍රාමාත්‍ය ඇන්තනී ඇල්බනීස් පවසනවා.

නිවාස අර්බුධයෙන් පීඩා විදින ඔස්ට්‍රේලියානුවන් සදහා මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වූයේ 2020 වසරේ දීයි.

Big house building ලෙස නම් කල මෙම ව්‍යාපෘතිය හඑඅහා දැරිය හැකි මිල ගණන් යටතේ නව නිවාස 12000ක් සැදීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ නිවාස ඉල්ලුම සදහා සියයට 10ක දායකත්වය මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ලැබෙන අතර මේ බන විය ඩොලර් බිලිය 5.3 ක පිරිවැයක් මේ සදහා යොදවා තිබෙනවා.

මේ වන විට නිවාස 3611 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම සදා නිම කර ඇති අතර 2020 වසරේ දී වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ නිවාස අවශ්‍යතාව සටන් වූයේ නිවාස 85111ක් ලෙසයි.

දැරිය හැකි මිල ගණන් යටතේ වික්ටෝරියානුවන් නව නිවාස මිලදී ගැනීම සදහා අයදුම්පත් 60708ක් මේ වන විට යොමු කර ඇති බව සදහන්.

මෙහි විශේෂතවය මෙම නිවාස මිලදී ගැනීම සදහා අයදුම් පත් ලබා දී ඇති පිරිසෙන් හරි අඩක් වඩර 2කට වැඩි කලක් සිට අයදුම්පත් යොමු කල අය වීම විශේෂත්වයක්.

ප්‍රාන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජසින්තා ඇලන් සදහන් කලේ වික්ටෝරියානුවන්ට දැරිය හැකි මිල ගනන් යටතේ නිවාස ලබා දීමේ ව්‍යාපෘති තවදුරටත් පුලුල් කිරීමට සුදානමින් පවතින බවයි

සිඩ්නි සාප්පු සංකීර්ණයේ පිහි ඇනුමට මැදිහත් වූ තවත් අයෙකුට ඔස්ට්‍රේලියාවේ පුරවැසිභාවය

බොන්ඩායි ජන්ෂන්හි සාප්පු සංකීර්ණයකඅ සිදු වූ පිහි ඇනුමේදී තුවාල ලැබූ පකිස්ථාන ජාතික ආරක්ෂක නිලධාරියාට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පුරවැසිභාවය ලැබෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය ඇන්තනි ඇල්බනිස් තහවුරු කර තිබෙනවා.

Read More »