ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ ගණන 300 ඉක්මවයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ ගණන 300 ඉක්මවයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ ගණන 300 ඉක්මවයි!

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 305 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ ඊයේ දිනයේ තවත් මරණ 8ක් වාර්තාවීමත් සමඟයි. 

COMMENTS