එක්සත් රාජධානිය ඩුබායි සිට පැමිණෙන සියලුම සෘජු මගී ගුවන් ගමන් තහනම් කරයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එක්සත් රාජධානිය ඩුබායි සිට පැමිණෙන සියලුම සෘජු මගී ගුවන් ගමන් තහනම් කරයි!

එක්සත් රාජධානිය ඩුබායි සිට පැමිණෙන සියලුම සෘජු මගී ගුවන් ගමන් තහනම් කරයි!

එක්සත් රාජධානිය ඩුබායි සිට පැමිණෙන සියලුම සෘජු මගී ගුවන් ගමන් තහනම් කර ඇති අතර එම පුවතත් සමඟ​ එමිරේට්ස් සමාගමට බ්‍රිතාන්‍යය සහ අයර්ලන්තය යන රටවල් සඳහා සියලුම සේවාවන් නවතා දැමීමට බල කෙරී ඇත.

ඒ අනුව​, අද පස්වරු 1 සිට දේශීය වේලාවෙන් (අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ AEDT), එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය (ඩුබායි සහ අබුඩාබි), රුවන්ඩාව සහ බුරුන්ඩි සිට පැමිණෙන සියලුම මගී ගුවන් යානා එක්සත් රාජධානිය විසින් නවතා දමනු ඇත​.

බ්‍රිතාන්‍ය හෝ අයර්ලන්ත පුරවැසියන් හෝ ස්ථිර පදිංචිකරුවන් හැර අනෙකුත් කිසිදු මගියෙකුට ඉහතින් සඳහන් රටවල​ සිට​ එක්සත් රාජධානියට ඇතුළුවීමට අවසර නැත.

COMMENTS