ඔබේ දරුවා පාසලට යැවීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම මිල අධික නගර ලැයිස්තුව මෙන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔබේ දරුවා පාසලට යැවීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම මිල අධික නගර ලැයිස්තුව මෙන්න​.

ඔබේ දරුවා පාසලට යැවීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම මිල අධික නගර ලැයිස්තුව මෙන්න​.

ඔබේ දරුවා පාසලට යැවීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ වඩාත්ම මිල අධික නගර ලැයිස්තු ගත කර ඇත.

මෙම නව පර්යේෂණ මගින් රටේ පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා වඩාත්ම මිල අධික නගර අනාවරණය කර ඇති අතර එක් නගරයක සාමාන්‍ය අගය අනෙක් නගර හා සාපේක්‍ෂව ඉතා ඉහල අගයක් ගැනීම සුවිශේෂී විය​.

ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම සිටින්නේ සිඩ්නි වන අතර, එහි Harbour City හි වෙසෙන දරුවෙකුට​ රජයේ නිදහස් අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම සඳහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති පරිදි 2021 දී පාසල් සමය​ ආරම්භ කරන දරුවෙකු සඳහා වසර 13 ක කාලයක් තුළ ඩොලර් 90,122 ක් වැය වනු ඇති බවයි.

එනම්, ඔබ දරුවා සිඩ්නි නුවර පාසලකට ඇතුලත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වනවා නම් ජාතික වශයෙන් වාර්තා වන සාමාන්‍ය අගය වන ඩොලර් 81,823 යන අගයට වඩා 10% වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවේ.

Futurity Investment Group විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද දත්ත වලට අනුව, දරුවෙකු මෙල්බර්න් හි පාසලකට යැවීමට ඩොලර් 86,737 ක්, ඇඩිලේඩ් හි ඩොලර් 83,681 ක්, පර්ත්හි ඩොලර් 74,369 ක් සහ බ්‍රිස්බේන් හි ඩොලර් 73,159 ක් වියදම් කිරීමට දෙමාපියනට සිදු වේ.

“මෙම සංඛ්‍යා දෙස බලන විට ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයක් නොමැත” යැයි Futurity Investment සමූහයේ විධායක කේට් හිල් පැවසීය.

මෙලෙස පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී බදු, නිල ඇඳුම්, තාක්‍ෂණ උපකරණ​, පෙළ පොත්, විනෝද චාරිකා, කඳවුරු චාරිකා සහ ප්‍රවාහනය ඇතුළත් කොට ඇත​.

ස්වාධීන පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා වඩාත්ම මිල අධික නගරය සිඩ්නි ලෙස පවතින අතර, දරුවෙකුගේ අධ්‍යාපන කාලය තුළ ඩොලර් 448,000 ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වනු ඇත.

එය ජාතික සාමාන්‍ය ඩොලර් 260,000 හා සසඳන විට ඉතාමත් වැඩි අගයකි.

කතෝලික අධ්‍යාපනය සඳහා වඩාත්ම මිල අධික නගරය බ්‍රිස්බේන් ලෙස අපේක්‍ෂා කර ඇති අතර එම අගය ඩොලර් 154,000කි.

COMMENTS