දිරාපත් නොවන කසළ එක්රැස්‌ වීමේ නව ප්‍රවණතාවක්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ මුහුදු වෙරළ ආශ්‍රීතව දිරාපත් නොවන කසළ එක්රැස්වීමේ නව ප්‍රවනතාවක් පවතින බව අධ්‍යයනයක දී හෙළිව තිබෙනවා.

මුහුදු වෙරළ කිහිපයක් ආශ්‍රිත සිදුකළ පවිත්‍රකිරීමේ වැඩසටහන්වලින් හෙළිව ඇත්තේ එක් රැස්වූ අපද්‍රව්‍ය අතර සියයට 81ක් ප්ලාස්ටික් බවයි.

මෙම තත්වය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව සියයට 4.2ක වැඩිවීමක් බව සඳහන්.

ක්ලීන් අප් ඔස්ට්‍රේලියා (Clean up Australia) වැඩසටහන යටතේ මාර්තු පළමු වනදා රට පුරා වෙරළතීරය පවිත්‍ර කිරීමේ වැඩසටහනක් ද ක්‍රියාත්මකයි.

2025 වන විට ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම්කරණයේ පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීමට අරමුණ බව ද පරිසරවේදීන් පවසනවා

2025 වන විට සියලුම ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍යවලින් සියයට 70ක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට ද නියමිතයි.

මෘදු ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ විශාල ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති අතර ඔස්ට්‍රේලියානුවන්ට තම අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීමට දිනපතා කළ හැකි දෑ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ද ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මකයි.

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »