සුලෝහිතයන් ගේ නවසීලන්ත සටනෙන් ආනන්ද විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට විශිෂ්ඨ ජයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සුලෝහිතයන් ගේ නවසීලන්ත සටනෙන් ආනන්ද විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට විශිෂ්ඨ ජයක්!

සුලෝහිතයන් ගේ නවසීලන්ත සටනෙන් ආනන්ද විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට විශිෂ්ඨ ජයක්!

ඊයේ ඕක්ලන්ඩ් හි එලස්ලි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වූ ආනන්ද -නාලන්ද “සුලෝහිත සංග්‍රාම​” ක්‍රිකට් තරඟයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය විශිෂ්ඨ ජයක් වාර්තා කරයි.

එහිදී අනන්ද ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ උප නායක ගයාන් ප්‍රියදර්ශන පන්දු රැකීමකදී තම අතේ ඇඟිල්ලක අස්ථි බිඳීයාමකට ලක් වූවත් තම කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අවසන් මොහොත වන තෙක් සටන් කිරීම සුවිශේෂී විය​.

පහතින් එම තරඟයේ ලකුණු සටහන දැක්වේ.

COMMENTS