සුලෝහිතයන් ගේ නවසීලන්ත සටනට තව දින 3යි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සුලෝහිතයන් ගේ නවසීලන්ත සටනට තව දින 3යි!

සුලෝහිතයන් ගේ නවසීලන්ත සටනට තව දින 3යි!

සුලෝහිතයන් ගේ නවසීලන්ත සටනට තව දින 3යි!

වාර්‍ෂිකව පැවැත්වෙන ආනන්ද -නාලන්ද “සුලෝහිත සංග්‍රාම​” ක්‍රිකට් සැණකෙලියේ 3වන නවසීලන්ත ක්‍රිකට් තරඟය එළඹෙන ජනවාරි මස 24 වන ඉරු දින ඕක්ලන්ඩ් හි එලස්ලි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

2019 වන වර්‍ෂයේ සිට පවත්වා ගෙන යන මෙම වාර්‍ෂික ක්‍රිකට් තරඟය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ දෙවිදුහල් වල ආදි ශිෂ්‍ය එකමුතුව විසිනි. මෙවර තරඟයට සහභාගී වන ක්‍රීඩකයින් ගේ නම් ලැයිස්තුව පහත පරිදි වේ.

COMMENTS