චීනයේ නිෂ්පාදිත අයිස්ක්‍රීම් තුල කොරෝනා! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

චීනයේ නිෂ්පාදිත අයිස්ක්‍රීම් තුල කොරෝනා!

චීනයේ නිෂ්පාදිත අයිස්ක්‍රීම් තුල කොරෝනා!

චීනයේ නිෂ්පාදිත අයිස්ක්‍රීම් තුල කොරෝනා!

චීනයේ නිෂ්පාදිත අයිස්ක්‍රීම් වල තිබී කොරෝනා වෛරසය සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඒ ඊසාන දිග චීනයේ පිහිටි ටියැන්ජින් නගරයේ නිපදනවන ලද අයිස් ක්‍රීම් සාම්පල් විද්‍යාගාර පර්යේෂණයකදීයි.

ටියැන්ජින් නගරයේ පිහිටි ඩකියාඩෝ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවේ අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටි 4,836ක් වෛරසයට නිරාවරණය වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ වනවිටත් ඒවායින් ඇසුරුම් 2,089ක් ගබඩා වල තිබී සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඉතිරි අයිස්ක්‍රීම් ඇසුරුම් වලින් 1,812 ක් වෙනත් පළාත්වලට යවා ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම අනෙක් ඇසුරුම් 935 ක් ටියැන්ජින් නගරයේ වෙළඳපොළට මුදාහැර ඇති අතර ඉන් 65ක් පාරිභෝගිකයින්ට විකුණා ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් අයිස්ක්‍රීම් කර්මාන්තශාලාවේ සේවකයින් 1662 දෙනෙකු නිරෝධායනය කර තිබෙනවා.

COMMENTS