එමිරේට්ස් විසින් ඕස්ට්‍රේලියාව වෙත​ සිය ගුවන් ගමන් අත්හිටු වද්දී විදේශයන්හි අතරමංව සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන් නැවත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ෆෙඩරල් රජය විසින් විශේෂ ගුවන් සේවාවක් අරඹයි!  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එමිරේට්ස් විසින් ඕස්ට්‍රේලියාව වෙත​ සිය ගුවන් ගමන් අත්හිටු වද්දී විදේශයන්හි අතරමංව සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන් නැවත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ෆෙඩරල් රජය විසින් විශේෂ ගුවන් සේවාවක් අරඹයි! 

එමිරේට්ස් විසින් ඕස්ට්‍රේලියාව වෙත​ සිය ගුවන් ගමන් අත්හිටු වද්දී විදේශයන්හි අතරමංව සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන් නැවත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ෆෙඩරල් රජය විසින් විශේෂ ගුවන් සේවාවක් අරඹයි! 

එමිරේට්ස් විසින් ඕස්ට්‍රේලියාව වෙත​ සිය ගුවන් ගමන් අත්හිටු වද්දී විදේශයන්හි අතරමංව සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන් නැවත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ෆෙඩරල් රජය විසින් විශේෂ ගුවන් සේවාවක් අරඹයි! 

විදේශයන්හි අතරමංව සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන් නැවත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු ෆෙඩරල් රජය විසින් ගුවන් ගමන් 20 ක් ප්‍රදානය කිරීමට තීරණය කර ඇති බවට පසුගිය දා නිවේදනය කර ඇත​.

මෙම තීරණයට හේතු වී ඇත්තේ අන්තර්ජාතික ගුවන් සමාගමක් වන එමිරේට්ස් විසින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නැගෙනහිර වෙරළට සිය ගුවන් ගමන් අත්හිටුවීමට තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුවය​. මේ හේතුවෙන් බලාපොරොත්තු සුන් වූ විදේශයන්හි අතරමංව සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන් කලකිරීමට පත් වී සිටී.

මෙම ගුවන් ගමන් සේවාව ලොව පුරා ප්‍රමුඛතා ප්‍රදේශවලින් පැමිණෙන ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සඳහා බව වැඩබලන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සයිමන් බර්මින්හැම් සෙනසුරාදා පැවසීය.

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය​ නොමැතිවීම ගුවන් ගමන් ලබා ගැනීමට බාධාවක් නොවන බවත් අලුතින් සකස් කරන ලද ගුවන් ගමන් වත්මන් සංචාරකයින් ගෙන්වීමේ වැඩසටහනට ප්‍රමාණවත් වන බව​ ඔහු පැවසීය.

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවයෙන් ගෙන්වා ගැනීමට නියමිතව තිබූ සංචාරකයින් ප්‍රමාණය වෙනත් ගුවන් ගමන් සේවයක් හරහා ගෙන්වීමට අවශ්‍ය සියලු පියවරයන් හැකි ඉක්මණින් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය​.

COMMENTS