ඔබත් විදේශයක සිට ශ්‍රී ලංකාවට යාමට සැලසුම් කරයිද​​? එසේනම් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔබත් විදේශයක සිට ශ්‍රී ලංකාවට යාමට සැලසුම් කරයිද​​? එසේනම් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​.

ඔබත් විදේශයක සිට ශ්‍රී ලංකාවට යාමට සැලසුම් කරයිද​​? එසේනම් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​.

ඔබත් විදේශයක සිට ශ්‍රී ලංකාවට යාමට සැලසුම් කරයිද​​? එසේනම් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​.

කොවිඩ් වෛරස් වසංගතය අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන මගීන් සඳහා අතිරේක ක්‍රියාමාර්ග ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAASL) නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීම සඳහා පැමිණෙන සියලුම මගීන්, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හිමියන් සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන් ඇතුළු සියලු දෙනාට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් හෝ අදාළ රටේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හරහා පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව එම අධිකාරිය දැනුම් දේ.

එවැනි අනුමත කිරීම් සෘජුවම සිය කාර්යාලයට යවන බවත්, පසුව එවැනි අනුමත මගීන් සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරන ලෙස අදාළ ගුවන් සමාගමට යොමු කරන බවත් ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සඳහන් කළා.

2021 ජනවාරි 6 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මගී අනුමැතිය සඳහා වෙන්වූ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් ලෙස [email protected] පිහිටුවා ඇති බවත්, සියලු අනුමත කිරීම් මෙම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හරහා හසුරුවන බවත් අධිකාරිය පවසයි.

මගී අනුමැතිය වීසා බලපත්‍ර නොවන බවත් එය ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ පවතින වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පමණක් බවත් CAASL තවදුරටත් පැහැදිලි කළා.

COMMENTS