වැටුප් රහිත පිතෘ නිවාඩුව සති 12ක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට යෝජනාවක්

ඔස්ට්‍රේලියාවේ කුඩා දරුවන් සිටින පියවරුන් සදහා සති 12ක වැටුප් සහිත පීතෘ නිවාඩු ලබා දීමට අදාළ යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.

වර්තමානයේ මෙම පිතෘ නිවාඩු සති දෙකකට පමණක් සීමා වී තිබීම ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි පියවරුන්ගේ සංධානයක් අවධාරනය කර ඇත්තේ.

කුඩා දරුවන් සිටින පියවරුන්ට සහනයක් ලබාදීමේ අරමුණින් නව ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත්ව තිබුණා.

Thrive By Five ලෙස නම් කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් කුඩා ළමුන් සිටින පියවරුන්ට තම දරුවන්ගේ සුබ සිද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව හා වැඩි කාලයක් හිමිවීම විශේෂත්වයක්.

ඔස්ට්‍රේලියානු පියවරුන්ගේ එකමුතුවක් විසින් මෙම නව ප්‍රතිසංස්කරණ ලබා දෙන්නැයි රැකියා ස්ථාන වෙත දන්වා තිබෙනවා.

මුල් ළමා විය සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේදී පියවරුන්ටද සක්‍රීයව දායකවීමට උනන්දුකරලීම මෙහි තවත් අරමුණක්.

ඒ අනුවා මවකට ලබා දෙන ප්‍රසූත නිවාඩු මෙන් පියවරුන්ටද සති 12 ක වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබාදීමට යෝජනා වන් ඇති.

The Fathering Project සම්මේක්ෂනයකට අනුව පීතෘ නිවාඩු ලබාගැනීම මගින් පියවරුන්ගෙන් සියයට 85කට තම පීතෘක වගකීම් කෙරෙහි වැඩි බලපෑමක් ඇතිවන බව සදහන්.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතා වාර්තාවට අනුව 2023 මූල්‍ය වර්ෂයේදී ම වැටුප් සහිත මාපිය නිවාඩු වලින් පියවරුන් ලබාගෙන ඇති නිවාඩු ප්‍රමාණය සියයට 14කට වඩා අඩු අගයක් ගෙන තිබුණා.

ඔස්ට්‍රේලියාවට එන ශිෂ්‍ය වීසා ප්‍රතික්ෂේප වෙන හැටි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නව සංක්‍රමණ ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ ඔස්ට්‍රේලියාවට යොමු කරන සෑම ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය වීසා අයදුම්පත් 5කින් 1ක් ප්‍රතික්ෂේප වන බව හෙළිව තිබෙනවා.

Read More »

මිල වැඩි වීමේ චෝදනා එල්ල වූ සුපිරි වෙළඳසැලකින් ඇදහිය නොහැකි වට්ටම්

ජීවන අර්බුදයත් සමග පීඩා විඳින ඔස්ට්‍රේලියානුවන් සදහා වූල්වර්ත් (Woolworth) සුපිරි වෙළඳසැල මගින් මෙතක් ලබා නොදුන් ඇදහිය නොහැකි වට්ටම් ලබා දීමට පාලනාධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »