කාර්මික, දේපළ සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍ර කොටස් මිල වර්ධනයක්

ඔස්ට්‍රේලියා කොටස් වෙළඳපල ගනුදෙනු වර්ධනය වී තිබෙනවා.

පොලී අනුපාතික සම්බන්ධව විවිධ මත ඉදිරිපත් වුවද, ඇතැම් ක්ෂේත්‍රවල ආයෝජනයට විවිධ පාර්ශව ඉදිරිපත්වීම දක්නට ලැබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

කාර්මික, දේපළ ක්ෂේත්‍රය සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙහි කොටස් මිල වැඩිවී තිබෙනවා.

එය ආර්ථික වශයෙන් යහපත් තත්ත්වයක් බවයි විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

එහෙත් පොලී අනුපාතික වෙනස්වීම් වැඩි වශයෙන් බලපාන ආකර කර්මාන්ත, බලශක්ති සහ පරිභෝජන සේවා ආශ්‍රිත මිල අඩු වීමක් සිදුව තිබෙනවා.

 

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »