වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට තවත් නමක් ?

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය වැඩ වර්ජන අග නගරය බවට පත්වනු ඇතැයි චෝදනා නැගෙනවා. 

වික්ටෝරියා ඡායා කර්මාන්ත අමාත්‍ය බ්‍රිජට් වැලන්ස් කියා සිටින්නේ ඉදිරියේදී රජයට වැඩ වර්ජන රැල්ලකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇති බවයි. 

කාර්මික ආරවුල් ප්‍රාන්තය තුළ වර්ධනය වෙමින් තිබෙන බවද ඇය පෙන්වා දෙනවා. 

එහෙත් ඒවා විසඳීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජයට හැකියාවක් ලැබි නැහැ. 

ඉදිරියේදී වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග රැසකට මුහුණ දීමට රජයට සිදුවනු ඇති බවයි ඇය පෙන්වා දෙන්නේ. 

බොහෝ විට ගිනි නිවීමේ අංශ සහ වේග නිරීක්‍ෂණ කැමරා මෙහෙයුම්කරුවන් වර්ජනය කළ හැකි බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ උගතුන් ලක්ෂ ගණනක් රට හැර ගිහින්

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අගහිඟකම් හේතුවෙන් 2565365 දෙනකු පසුගිය වසර දෙකේ දී රට හැර ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්තා මගින් අනාවරණ වීතිබෙනවා.

Read More »