මෙල්බර්න් හි චැඩ්ස්ටන් සාප්පු සංකීර්ණයෙන් කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා වේ . – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් හි චැඩ්ස්ටන් සාප්පු සංකීර්ණයෙන් කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා වේ .

මෙල්බර්න් හි චැඩ්ස්ටන් සාප්පු සංකීර්ණයෙන් කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා වේ .

මෙල්බර්න් හි චැඩ්ස්ටන් සාප්පු සංකීර්ණයෙන් කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා වේ .

මෙල්බර්න් හි චැඩ්ස්ටන් සාප්පු සංකීර්ණයේ (Chadstone shopping centre Boost Juice) හි සේවකයෙකු COVID-19  ධනාත්මක බව පරීක්ෂා කර සනාථ වී ඇත.

එම මධ්‍යස්ථානය සිය වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ කාර්ය මණ්ඩලය තුල COVID  පරීක්‍ෂණයක් ධනාත්මක වූ  බවත් අවසන් වරට අදාල පුද්ගලයා වැඩ මුරය කළේ දෙසැම්බර් 29 දා බවත්ය.

එලෙසම ඔවුන් තවදුරටත් සඳහන් කළේ ,

“ඔවුන් සිටියේ පසුගිය අඟහරුවාදා සවස 6 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා බොන්ඩ්ස් වෙළඳසැලෙන් පිටත පිහිටි Boost Juice kiosk හි ය.

“චැඩ්ස්ටන්හි ඇති කියෝස්ක් දෙකම දැනට වසා දමා ඇති අතර දැඩි  පිරිසිදු කිරීමක් සිදු කර ඇත. අතිරේක පූර්වාරක්ෂාවක් ලෙස අපගේ මධ්‍යස්ථානයේ ගැඹුරු පිරිසිදු කිරීමක් ද අපි සම්පූර්ණ කර ඇත්තෙමු. ”

“අපගේ ප්‍රමුඛතාවය අඛණ්ඩව අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ, සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ, කණ්ඩායම් සාමාජිකයින්ගේ සහ පුළුල් ප්‍රජාවේ සෞඛ්‍යය, ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම වන අතර සෑම කෙනෙකුටම අපගේ මධ්‍යස්ථානයට ආරක්ෂිතව පැමිණිය හැකි බව සහතික කිරීම” බවත්ය .

COMMENTS