ශ්‍රී ලාංකික​ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යොමු කිරීමට පහසුකම් සැලසේ! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලාංකික​ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යොමු කිරීමට පහසුකම් සැලසේ!

ශ්‍රී ලාංකික​ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යොමු කිරීමට පහසුකම් සැලසේ!

ශ්‍රී ලාංකික​ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යොමු කිරීමට පහසුකම් සැලසේ!

ශ්‍රී ලාංකික​ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණිලි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යොමු කිරීමට පහසුකම් සලසා තිබෙනවා.

ඒ අනුව, විදේශගත ශ්‍රමිකයාට හෝ ඔහුගේ පවුලේ ඥාතියෙකුට අදාළ විදේශගත ශ්‍රමිකයාගේ පැමිණිල්ල විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ www.slbfe.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස online මෙනුව හරහා යොමුකළ හැකියි.

මෙහිදී විදේශගත ශ්‍රමිකයාගේ ගමන් බලපත්‍ර අංකය, නම, දුරකථන අංකය හා පැමිණිල්ල ඇතුළත් කිරීමෙන් මෙම සේවාව ලබාගත හැකි අතර, පැමිණිලිකරුට යොමු අංකයක් ඒ මොහොතේදීම තම ජංගම දුරකථනයට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් ලැබෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

පසුව අදාළ පැමිණිල්ල කාර්යාංශයේ නියමිත අංශයට යොමුවූ පසු, ඒ බව දන්වා නැවත ජංගම දුරකථනයට කෙටි පණිවුඩයක් ලැබෙන බව සඳහන්.

COMMENTS