ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඞ් රෝගීන්ට නාවින්න ආයුර්වේද රෝහලේදී දේශීය ඖෂධ ලබා දෙමින් නේවාසික ව ප‍්‍රතිකාර කිරීමට වැඩපිළිවලක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඞ් රෝගීන්ට නාවින්න ආයුර්වේද රෝහලේදී දේශීය ඖෂධ ලබා දෙමින් නේවාසික ව ප‍්‍රතිකාර කිරීමට වැඩපිළිවලක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඞ් රෝගීන්ට නාවින්න ආයුර්වේද රෝහලේදී දේශීය ඖෂධ ලබා දෙමින් නේවාසික ව ප‍්‍රතිකාර කිරීමට වැඩපිළිවලක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඞ් රෝගීන්ට නාවින්න ආයුර්වේද රෝහලේදී දේශීය ඖෂධ ලබා දෙමින් නේවාසික ව ප‍්‍රතිකාර කිරීමට වැඩපිළිවලක්!

කොවිඞ් රෝගීන්ට ලබන සතියේ සිට නාවින්න ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහලේදී දේශීය ඖෂධ ලබා දෙමින් නේවාසික ප‍්‍රතිකාර කිරීමට කටයුතු සකස් කෙරෙමින් පවතින බව දේශීය වෙදකම්, ප‍්‍රවර්ධන හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති සිසිර ජයකොඩි මහතා පවසයි.

මෙහිදී ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව අනුමත කරන ලද ඖෂධ ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව ද ඇමැතිවරයා සඳහන් කර ඇත​.

COMMENTS