අද(02/01) රාත්‍රී 9.50 වන විට වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ නවතම කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන​ ලැයිස්තුව මෙන්න​. ඔබත් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​.

අද(02/01) රාත්‍රී 9.50 වන විට වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ නවතම කොරෝනා අවදානම් ස්ථාන​ ලැයිස්තුව මෙන්න​. ඔබත් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​.

පහත වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම ස්ථානයකට සඳහන් දිනයන් සහ වේලාවන්හි ඔබ ගොස් ඇත්නම්, වහාම කොරෝනා පරීක්ෂාවට ලක් විය යුතු අතර දින 14 ක් නිරෝධායනය විය යුතුය.

Location Site Exposure period Notes
Black Rock Smile Buffalo Thai restaurant
305 Beach Road, Black Rock VIC 3193
21/12/20 6:30pm-9:40pm Case dined in restaurant
Brighton Royal Brighton Yacht Club – outdoor dining
253 Esplanade, Brighton VIC 3186
29/12/20 12:00pm-2:00pm Case dined in outdoor restaurant
Doveton Holy Family Parish Doveton Catholic
100 Power Road, Doveton VIC 3177
26/12/20 4:00pm-6:00pm Case attended Spanish Service
Glen Waverley Village Century City
285-287 Springvale Road, Glen Waverley VIC 3150
28/12/20 2:45pm-5:30pm Case attended Gold Class screening Wonder Woman 1984
Mordialloc Woodlands Golf Club – club bar
109 White Street Mordialloc  VIC 3195
23/12/20 12:30pm-1:30pm Case attended club house bar
Mordialloc Woodlands Golf Club – club bar
109 White Street Mordialloc  VIC 3195
28/12/20 4:40pm-5:15pm Case attended club house bar

ඔබ පහත වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම ස්ථානයකට සඳහන් දිනයන් සහ වේලාවන්හි ගොස් ඇත්නම්, ඔබ වහාම කොරෝනා පරීක්‍ෂාවට ලක් විය යුතු අතර ඔබට ඍණාත්මක ප්‍රතිඵ​ලයක් ලැබෙන තෙක් නිරෝධායනය විය යුතුය.

Location Site Exposure period Notes
Albert Park The Guilty Moose Cafe
143 Victoria Avenue, Albert Park VIC 3206
30/12/20 1pm-1:30pm Case ate at cafe
Bairnsdale V/Line train – Bairnsdale to Melbourne 30/12/20 12:45pm-4:30pm Case caught train from Bairnsdale to Caulfield
Brighton Sons of Mary Restaurant
14 Spink St, Brighton VIC 3186
24/12/20 10:00am-11:05am Case ate at restaurant
Camberwell Crown Nails
766 Riversdale Road, Camberwell VIC 3124
30/12/20 1:30pm-2:30pm Case attended
Camberwell Tao Dumplings
1 Evans Place, Camberwell VIC 3124
30/12/20 12:30pm-1:30pm Case ate at restaurant
Caulfield Metro Train – Frankston line 30/12/20 4:30pm-17:00pm Case caught train from Caulfield to Cheltenham
Doveton Holy Family Parish Doveton Catholic
100 Power Road, Doveton VIC 3177
26/12/20 6:30pm Case attended English service
Lakes Entrance Albert and Co. Cafe – Bellevue Hotel
201 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 09:30am-10:45am Case ate in cafe
Lakes Entrance Chants Summer Carnival – Footbridge, Lakes Entrance VIC 3909 29/12/20 7:00pm-9:30pm Case attended carnival
Lakes Entrance Esplanade Resort Lakes Entrance – Pool area
1 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 03:30pm-04:30pm Case visited pool area
Lakes Entrance Esplanade Resort Lakes Entrance – Hotel bar
1 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 05:30pm-05:50pm Case in hotel bar
Lakes Entrance The Esplanade Resort and Spa
1 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 2:30pm-5:50pm Case attended site
Lakes Entrance Lakes Boat Shed Cafe
54 Marine Parade, Lakes Entrance VIC 3909
30/12/20 9:30am-10:30am Case attended cafe
Lakes Entrance V/Line bus – Lakes Entrance to Bairnsdale 30/12/20 11:55am-12:30pm Case caught the 11:55am bus from Lakes Entrance
Lakes Entrance Wyanga Winery
248 Baades Rd, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 1:00pm-2:00pm Case visited vineyard
Leongatha Coral Fish and Chips
53 Bair St, Leongatha VIC 3953
26/12/20 5:30pm-7:30pm Case worked in store
Leongatha Coral Fish and Chips
53 Bair St, Leongatha VIC 3953
27/12/20 4:00pm-7:30pm Case worked in store
Melbourne European Bier Cafe City
120 Exhibition Street Melbourne VIC 3000
28/12/20 8:00pm-9:30pm Case attended cafe
Melbourne Fonda Mexican Flinders Lane
31 Flinders Lane Melbourne
29/12/20 6:00pm-7:00pm Case attended restaurant
Oakleigh Melissa Oakleigh Restaurant
6 Eaton Mall, Oakleigh VIC 3166
28/12/20 7:30pm-8:15pm Case dined in restaurant
Southbank Left Bank Melbourne Restaurant and Cocktail Bar
1 Southbank Boulevard, Southbank
25/12/20 12:00pm-02:30pm Case attended bar
Southbank Rockpool Bar and Grill, Crown Casino
8 Whiteman Street, Southbank
23/12/20 8:00pm-10:00pm Case attended restaurant

ඔබ පහත වගුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ඕනෑම ස්ථානයකට ගොස් තිබේ නම් කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. රෝග ලක්ෂණ වර්ධනය වුවහොත් වහාම කොරෝනා සඳහා පරීක්ෂා කර ඍණාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන තුරු හුදකලා විය යුතුය.

Location Site Exposure period Notes
Box Hill South Bunnings
259 Middleborough Road, Box Hill South VIC 3128
30/12/20 12:00pm-12:40pm Case shopped
Black Rock Woolworths Metro
40 Bluff Road, Black Rock VIC 3193
30/12/20 5:30pm-5:55pm Case shopped
Camberwell Fu Lin Asian Grocery Supermarket
1397 Toorak Road, Camberwell VIC 3124
30/12/20 2:30pm-2:45pm Case shopped
Cape Schank National Golf Club
The Cups Drive, Cape Schanck VIC 3939
30/12/20 11.40am-1.40pm Case attended course
Cheltenham Aldi Cheltenham
280/282 Bay Road, Cheltenham VIC 3192
29/12/20 01:30pm-01:45pm Case shopped in store
Forest Hill Forest Hill Chase Shopping Centre
270 Canterbury Rd, Forest Hill VIC 3131
28/12/20 12:00pm-2:00pm 1210hrs Food court 30min; 1250hrs TKMaxx 15min; 1310hrs Target 20min; 1340hrs Woolworths 15min
Fountain Gate Shopping Centre Kmart, Big W, Target, Millers, King of Gifts, Lo Costa
25-55 Overland Drive, Narre Warren VIC 3805
26/12/20 9:00am-11:00am
Glen Waverley Mocha Jo’s
87 Kingsway, Glen Waverley VIC 3150
28/12/20 1:30pm-1:45pm
Hallam Coles Hallam
2 Princes Domain Drive, Hallam VIC 3803
30/12/20 6:15am-6:30am Case shopped in store
Lakes Entrance Blue Riviera Hire Boats
Marine Parade, Lakes Entrance VIC 3909
29/12/20 11:15am-12:15pm Case hired a boat
Lakes Entrance Darcey Annas Beach Cafe Kiosk Gift Shop Gallery
426 Main Beach Walk Surf Life Saving, Lakes Entrance VIC 3909
30/12/20 11:15am-11:20am Case picked up takeaway
Lakes Entrance Central Hotel Lakes Entrance
321 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
30/12/20 5:00pm-6:30pm Case attended outside premises
Lakes Entrance Woolworths Lakes Entrance
371 Esplanade, Lakes Entrance VIC 3909
30/12/20 6:00pm-6:15pm Case shopped in store
Mentone Mentone/Parkdale Beach 27/12/20 10:00am-4:30pm
Mentone Bunnings Mentone
23-27 Nepean Hwy, Mentone VIC 3194
29/12/20 07:30am-08:00am Case shopped in store
Mentone Bunnings Mentone
23-27 Nepean Hwy, Mentone VIC 3194
31/12/20 08:00am-08:30am Case shopped in store
Moorabbin COSTCO Moorabbin
8 Chifley Drive, Moorabbin Airport VIC 3194
30/12/20 10:45am- 12:15pm Case shopped in store
Mount Waverley IGA Ritchies
283 Stephensons Road, Mount Waverley VIC 3149
30/12/20 2:00pm-2:30pm Case shopped for half an hour
Mordialloc Woodlands Golf Club
109 White Street Mordialloc VIC 3195
23/12/20 8:00am-2:00pm Case attended course
Mordialloc Woodlands Golf Club
109 White Street Mordialloc VIC 3195
28/12/20 2:00pm-5:00pm Case attended course
Oakleigh Bunnings Oakleigh
1041 Centre Road, Oakleigh South
30/12/20 11:00am-11:30am Case shopped for 30 minutes
Oakleigh Katialo restaurant
8 Eaton Mall, Oakleigh VIC 3166
28/12/20 7:00pm-7:10pm
Wonthaggi Wonthaggi Plaza Shopping centre
2 Biggs Drive, Wonthaggi VIC 3995
28/12/20 1:30pm-2.30pm Kmart- shopped for 15 mins

මූලාශ්‍රය​: https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks

ඉරාන ප්‍රහාරයක අවදානමක් නිසා ඇමෙරිකා පුරවැසියන්ට දැනුම් දීමක්

ඉරානයෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල වනු ඇතැයි පවතින බිය හේතුවෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ඊශ්‍රායලයේ සිටින සිය සේවකයන්ට ගමන් බිමන් සීමා කරන ලෙසට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියාව සහ රටවල් රැසක ළමයින්ට මාරාන්තික විය හැකි රෝගයක් ව්‍යාප්ත වෙයි

ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව බෝවන රෝගයක් වන කක්කල් කැස්ස යළි ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුලු ලොව පුරා රටවල් කිහිපයක ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව වාර්තා වනවා.

Read More »

මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ සිට ජයග්‍රාහකයන්ට අලුත් ත්‍යාගයක්

එළැඹෙන ඔලිම්පික් උලෙළේ සිට ජවන හා පිටිය ක්‍රීඩා ඉසව්වලින් ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමීමට ලෝක මලල ක්‍රීඩා සම්මේලනය තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නංවන සැලැස්ම අගමැති හෙළි කරයි

ප්‍රධාන කර්මාන්ත සඳහා ආධාර සපයමින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීමට සැලැස්මක් අග්‍රාමාත්‍ය ඇන්තනී ඇල්බනිස් හෙළි කර තිබෙනවා.

Read More »