කොරෝනා වසංගතය නිසා පීඩාවට පත් අය Superannuation ගිණුමෙන් මුදල් ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය අත ළඟයි! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොරෝනා වසංගතය නිසා පීඩාවට පත් අය Superannuation ගිණුමෙන් මුදල් ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය අත ළඟයි!

කොරෝනා වසංගතය නිසා පීඩාවට පත් අය Superannuation ගිණුමෙන් මුදල් ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය අත ළඟයි!

කොරෝනා වසංගතය නිසා පීඩාවට පත් අය Superannuation ගිණුමෙන් මුදල් ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය අත ළඟයි!

කොරෝනා වසංගතයෙන් අහිතකර ලෙස පීඩාවට පත් වූවන්ට ඔවුන්ගේ Superannuation ගිණුමෙන් ඩොලර් 10,000 ක් පමණ කලින් ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, දෙවන හා අවසාන ගෙවීම් සඳහා වන අයදුම්පත් භාර ගැනීම​ 2021 දෙසැම්බර් 31 දින​ රාත්‍රී 11.59 ට අවසන් වේ. නියමිත දිනට පෙර භාර දුන් අයදුම්පත් සඳහා මුදල් ලබා දීම ජනවාරි මාසය පුරාම ක්‍රියාත්මක වන බව ඕස්ට්‍රේලියානු බදු කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය පවසයි.

මෙම යෝජනා ක්‍රමය මාර්තු මාසයේදී නැවත ආරම්භ කරන ලද්දේ රටපුරා පැවති කොරෝනා නීති සීමාවන් නිසා විශාල ලෙස රැකියා අහිමිවීමත් සමඟයි.

සුදුසුකම් ලත් ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට අවස්ථා දෙකකදී ඩොලර් 10,000 ක් දක්වා මුදල් ආපසු ගැනීමට අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. ඒ 2019-20 මූල්‍ය වර්ෂයට වරක් සහ 2020-21 මූල්‍ය වර්ෂයට වරක් යනුවෙනි.

මුල් වටයේ අයදුම්පත් 2020 ජුනි 30 වනදා අවසන් විය.

මෙම යෝජනා ක්‍රමය හේතුවෙන් ඩොලර් බිලියන 42 ක් පමණ සේවකයින්ගේ ගිණුම් වලින් ලබා ගන්නා බවට භාණ්ඩාගාරය අනාවැකි පළ කර ඇති අතර එය ඇස්තමේන්තුගත ඩොලර් බිලියන 29.5 කි.

කෙසේ වෙතත්, අගමැති ස්කොට් මොරිසන්, මෙම යෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ ව අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ, පුද්ගලික මුදල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ජනතාව මෙම මුදල් භාවිතා කරන බවයි.

(7News)

COMMENTS