ඔබත් Woolworths විසින් නිෂ්පාදිත සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරි බෝතල් මිලදී ගත්තාද​? එසේනම් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔබත් Woolworths විසින් නිෂ්පාදිත සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරි බෝතල් මිලදී ගත්තාද​? එසේනම් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​.

ඔබත් Woolworths විසින් නිෂ්පාදිත සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරි බෝතල් මිලදී ගත්තාද​? එසේනම් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න​.

ඔබත් Woolworths විසින් නිෂ්පාදිත සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරි බෝතල් මිලදී ගත්තාද​? එසේනම් මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න.

වුල්වර්ත්ස් සුපිරි වෙළඳසැල විසින් 2L සහ 3L ධාරිතා දරන​ සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරි බෝතල් සමූහයක් විකිණීමෙන් ඉවත් කර ඇත.

මෙයට හේතු වී ඇත්තේ සමහර කිරි බෝතල් වල සමන්විත කිරි වලින් “රසායනික” රසයක් ඇති බවට ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ලැබුණු පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගැනීමෙනි.

මෙම බලපෑමට ලක් වූ වූල්වර්ත්ස් විසින් නිෂ්පාදිත නැවුම් කිරි බෝතල්  වල භාවිතයට සුදුසු දිනය (Use by) ලෙස​ 2021 ජනවාරි 4 සටහන්ව ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම නිෂ්පාදන වික්ටෝරියා, ACT සහ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයන්හි වෙළඳසැල් වල විකිණීමට තිබී ඇත​.

මෙම අප්‍රසන්න රසය සහිත කිරි පානය කල යමෙකු කිසිම අයුරකින් බිය නොවිය යුතු බව වූල්වර්ත්ස් හි ප්‍රකාශකයෙකු පවසා ඇත​. මෙම නිෂ්පාදන පරීක්‍ෂණයට ලක් කල ඇති බවත් ඒවායින් සෞඛ්‍ය ට අහිතකර බවක් වාර්තා වී නැති බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය​.

2021 ජනවාරි 4 වන දින කල් ඉකුත් වන දිනය සමඟ 2L සහ 3L වුල්වර්ත් ෆුල් ක්‍රීම් නැවුම් කිරි වල රසයෙන් නොසතුටට පත්වන ඕනෑම වුල්වර්ත් පාරිභෝගිකයෙකුට තම දේශීය වෙළඳසැලෙන් මුදල් ආපසු ගෙවීමක් හා ආදේශ කිරීමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

(7News)

COMMENTS