නිපුණතා පාදක උපාධිධරයන්ට වීසා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළට සීමා

නිපුණතා පාදක උපාධිධරයන් සඳහා සකසා තිබූ ඔස්ට්‍රේලියා වීසා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ සීමා කර තිබෙනවා.

වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ ඉංජිනේරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ඔස්ට්‍රේලියා වීසා ලබා ගැනීමේ හැකියාව හිමිව තිබුණා.

එහෙත් එය ඊයේ සිට සීමා කිරීමටයි අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව ඉදිරිපත් නොකරන ලද වීසා අයදුම්පත් තමා සන්තකයෙහි පවතින පුද්ගලයන්ට ඒ සඳහා වැය වූ මුදල නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ සඳහා ඉල්ලීම්  ඉදිරිපත් කරන්නැයි දන්වා තිබෙනවා.

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »