නිපුණතා පාදක උපාධිධරයන්ට වීසා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළට සීමා

නිපුණතා පාදක උපාධිධරයන් සඳහා සකසා තිබූ ඔස්ට්‍රේලියා වීසා ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ සීමා කර තිබෙනවා.

වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ ඉංජිනේරුවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ඔස්ට්‍රේලියා වීසා ලබා ගැනීමේ හැකියාව හිමිව තිබුණා.

එහෙත් එය ඊයේ සිට සීමා කිරීමටයි අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව ඉදිරිපත් නොකරන ලද වීසා අයදුම්පත් තමා සන්තකයෙහි පවතින පුද්ගලයන්ට ඒ සඳහා වැය වූ මුදල නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඒ සඳහා ඉල්ලීම්  ඉදිරිපත් කරන්නැයි දන්වා තිබෙනවා.

ඔස්ට්‍රේලියාවට එන ශිෂ්‍ය වීසා ප්‍රතික්ෂේප වෙන හැටි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නව සංක්‍රමණ ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ ඔස්ට්‍රේලියාවට යොමු කරන සෑම ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය වීසා අයදුම්පත් 5කින් 1ක් ප්‍රතික්ෂේප වන බව හෙළිව තිබෙනවා.

Read More »

මිල වැඩි වීමේ චෝදනා එල්ල වූ සුපිරි වෙළඳසැලකින් ඇදහිය නොහැකි වට්ටම්

ජීවන අර්බුදයත් සමග පීඩා විඳින ඔස්ට්‍රේලියානුවන් සදහා වූල්වර්ත් (Woolworth) සුපිරි වෙළඳසැල මගින් මෙතක් ලබා නොදුන් ඇදහිය නොහැකි වට්ටම් ලබා දීමට පාලනාධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »