දකුණු අප්‍රිකාවේ ව්‍යාප්ත වන විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේදය ස​හිත ආසාදිතයෙකු පළමු වරට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දකුණු අප්‍රිකාවේ ව්‍යාප්ත වන විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේදය ස​හිත ආසාදිතයෙකු පළමු වරට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වේ.

දකුණු අප්‍රිකාවේ ව්‍යාප්ත වන විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේදය ස​හිත ආසාදිතයෙකු පළමු වරට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වේ.

දකුණු අප්‍රිකාවේ ව්‍යාප්ත වන විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේදය ස​හිත ආසාදිතයෙකු පළමු වරට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්වීන්ස්ලන්ත ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වේ.

දකුණු අප්‍රිකාවේ ආරම්භ වූ විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේදය ස​හිත ආසාදිතයෙකු ක්වීන්ස්ලන්තයට ආපසු පැමිණි පිරිස අතරින් හමු විය.

දෙසැම්බර් 22 වන දින ක්වීන්ස්ලන්තයට ආපසු පැමිණි සංචාරකයෙකුට සිදු කරන ලද ජානමය පරීක්ෂණයකින් මෙම ප්‍රභේදය සොයා ගන්නා ලදී.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය Yvette D’Ath  කියා සිටියේ මෙම දකුණු අප්‍රිකානු විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේදය​ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් හමු වූ පළමු අවස්ථාව මෙය බවයි.

මෙම පුද්ගලයා පිළිබඳ ශුභ ආරංචිය නම්, ඔහු​ පරීක්ෂාවට ලක් කරන අවස්ථාවේ හෝටල් නිරෝධායනයේ සිටි අතර ඔහුව​ රෝහලකට මාරු කර යවා තිබීමයි.

එක්සත් රාජධානියේ කලින් හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රභේදයට වඩා මෙම විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේදයබෝවීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතා වැඩි බව විශ්වාස කෙරේ.

(SkyNews)

COMMENTS