ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා එන්නත පළමුව කොළඹ ජනතාවට ලබා දීමට තීරණයක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා එන්නත පළමුව කොළඹ ජනතාවට ලබා දීමට තීරණයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා එන්නත පළමුව කොළඹ ජනතාවට ලබා දීමට තීරණයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා එන්නත පළමුව කොළඹ ජනතාවට ලබා දීමට තීරණයක්!

කොරෝනා එන්නතක් ශ්‍රී ලංකාවට​ ගෙන්වීම පිළිබඳව ලබන සඳුදා වනවිට තවත් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඒ සඳහා සම්බන්ධීකරණයට පත්කළ ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග පවසනවා.

එම එන්නත් ලබාදිය යුතු කණ්ඩායම් අවශ්‍යතාව හා ප්‍රමුණතාව මත තීරණය කෙරෙනවා.

සෞඛ්‍ය, ආරක්ෂක අංශ, සහ ජන ඝනත්වයෙන් ඉහළ කොළඹ ප්‍රදේශවල ජනතාවට ප්‍රථමයෙන් එන්නත් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය කියා සිටියේ.

එමෙන්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්ද ජයසුමන මහතා සඳහන් කළේ, කොරෝනා එන්නතක් ලබා ගැනීමට අදාළ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ආරම්භ කර ඇති බවයි.

(Colombotimes)

COMMENTS