ඕස්ට්‍රේලියානු කම්කරුවන් සඳහා කොරෝනා එන්නත අනිවාර්‍ය කිරීමට ඉල්ලීමක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානු කම්කරුවන් සඳහා කොරෝනා එන්නත අනිවාර්‍ය කිරීමට ඉල්ලීමක්!

ඕස්ට්‍රේලියානු කම්කරුවන් සඳහා කොරෝනා එන්නත අනිවාර්‍ය කිරීමට ඉල්ලීමක්!

ඕස්ට්‍රේලියානු කම්කරුවන් සඳහා කොරෝනා එන්නත අනිවාර්‍ය කිරීමට ඉල්ලීමක්!

ඕස්ට්‍රේලියාවේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවිධාන COVID-19 එන්නත ලබා දීමටත් පෙර, කම්කරුවන්ට කොරෝනා එන්නත අනිවාර්‍ය කිරීම සඳහා නීතියක් ගෙන ඒමට රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවිධාන කවුන්සිලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී පීටර් ස්ට්‍රෝං පැවසුවේ ව්‍යාපාරික අයිතිකරුවන් මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වා සිටි බවයි.

“යමෙක් එන්නත ප්‍රතික්ෂේප කළහොත්, සේවා යෝජකයෙකු ලෙස මගේ අයිතිවාසිකම් මොනවාද, මා සිටින්නේ කොතැනද?” යනුවෙන් ප්‍රශ්න තමා වෙත කුඩා ව්‍යාපාරිකයින් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවට ඔහු පැවසීය​.

ෆෙඩරල් රජය සියලුම ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට නොමිලේ එන්නතක් ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වී ඇති නමුත් එය ඕනෑම කෙනෙකුට ස්වේච්ඡාවෙන් ලබා ගත හැක​.

මාර්තු මාසයේ දී ඕස්ට්‍රේලියාව තුල කොරෝනා එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කිරීමට සියලු වැඩසටහන් සූදානම් කර ඇති නමුත් එන්නත ලබන වසර අවසානය දක්වා ජනතාවට පුළුල් ලෙස ලබා ගත නොහැකි ය.

COMMENTS