ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි මස අග දී නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ 2020/21 පුහුණු වීසා (190,491) නාම යෝජනා වැඩසටහන ජනවාරි මස අග දී නැවත විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

පුහුණු වීසා නාමයෝජනා 2020/21 වැඩසටහන් වර්ෂය සඳහා ට​ස්මේනියානු ප්‍රාන්තය සඳහා සම්පූර්ණ නාමයෝජනා ස්ථාන ප්‍රමාණයන් ලැබී තිබේ.

සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන සෑදී ඇත්තේ:

උප පංතිය 491 – ස්ථාන 1400
උප පංතිය 190 – ස්ථාන 1000 යි
ව්‍යාපාර සංක්‍රමණය ස්ථාන 45 යි

පුහුණු වීසා නාමයෝජනා ස්ථානවලින් 25% ක් පමණ භාවිතා කර ඇත.

2021 ජනවාරි අග දී සාමාන්‍ය අයදුම්පත් සඳහා විවෘත වීමේ අපේක්ෂාව ඇතිව ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නියම කර ඇති අපේක්ෂාවන් සහ ප්‍රමුඛතා පිළිබිඹු කිරීම සඳහා ටස්මේනියානු ප්‍රාන්තයේ සංක්‍රමණික දෙපාර්තමේන්තුව​ මේ වන විට තෝරා ගැනීමේ අවශ්‍යතා සහ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරමින් සිටී. මේ දක්වා අතුරු වැඩසටහන් විධිවිධාන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

වැඩි විස්තර​: https://www.migration.tas.gov.au/news/2020-2021_program_year_update

 

ඔස්ට්‍රේලියාවට එන ශිෂ්‍ය වීසා ප්‍රතික්ෂේප වෙන හැටි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ නව සංක්‍රමණ ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ ඔස්ට්‍රේලියාවට යොමු කරන සෑම ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය වීසා අයදුම්පත් 5කින් 1ක් ප්‍රතික්ෂේප වන බව හෙළිව තිබෙනවා.

Read More »

මිල වැඩි වීමේ චෝදනා එල්ල වූ සුපිරි වෙළඳසැලකින් ඇදහිය නොහැකි වට්ටම්

ජීවන අර්බුදයත් සමග පීඩා විඳින ඔස්ට්‍රේලියානුවන් සදහා වූල්වර්ත් (Woolworth) සුපිරි වෙළඳසැල මගින් මෙතක් ලබා නොදුන් ඇදහිය නොහැකි වට්ටම් ලබා දීමට පාලනාධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »