නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා පරීක්‍ෂණ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවන ලෙසට ඉල්ලා ව්‍යාජ කෙටි පණිවිඩයක් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමක්! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා පරීක්‍ෂණ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවන ලෙසට ඉල්ලා ව්‍යාජ කෙටි පණිවිඩයක් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමක්!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා පරීක්‍ෂණ ප්‍රතිඵල  ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවන ලෙසට ඉල්ලා ව්‍යාජ කෙටි පණිවිඩයක් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමක්!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ කොරෝනා පරීක්‍ෂණ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවන ලෙසට ඉල්ලා ව්‍යාජ කෙටි පණිවිඩයක් පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමක්!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තය තුළ ව්‍යාජ කෙටි පණිවිඩ හුවමාරු වීම පිළිබඳව අද දින රජය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සිඩ්නි ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇත​. කොරෝනා වයිරස් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සඳහා මුදල් ගෙවන ලෙස එම කෙටි පණිවිඩ වල සඳහන් වන බවත් ඒවා ව්‍යාජ Scam පණිවිඩ බවත් ඒවාට නොරැවටෙන ලෙසට උපදෙස් දී තිබේ.

“නිව් සවුත් වේල්ස් රජය විසින් කිසි විටෙකත් කොරෝනා පරීක්‍ෂණ සඳහා මුදල් අය කර නොගන්නා බවත් කිසිම අවස්ථාවක රජය විසින් COVID-19 සඳහා ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ලැබුන පුද්ගලයින්ට කෙටි පණිවිඩ මගින් දැනුම් දෙන්නේ නැත” යනුවෙන් NSWHealth නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

“ඔබ ට COVID-19 සඳහා ධනාත්මක ප්‍රතිඵලයක් ලැබුනහොත් NSWHealth වෙතින් දුරකථන ඇමතුමක් ලැබෙනු ඇති අතර ඊළඟට කුමක් කළ යුතු දැයි නිලධාරියෙකු ඔබ හට උපදෙස් දෙනු ඇත​.” බොහෝ විට, NSWHealth වෙතින් ලැබෙන ඇමතුම් පුද්ගලික අංකයකින් (Private Number) පැමිණේ.

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ජනතාව නොමඟ යවා ඔවුන් ගේ මුදල් සොරකම් කිරීමට තැත් කරන වංචනිකයන් විසින් සිදු කරනු ලබන නවතම ප්‍රයත්නය මෙය බවට නිව් සවුත් වේල්ස් රජය සඳහන් කරයි.

 

COMMENTS