නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ උතුරු වෙරළ තීරයේ මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන​ 90ක් දක්වා වර්ධනය වීමත් සමඟ කොරෝනා නීති සීමාවන් පනවන ලකුණු! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ උතුරු වෙරළ තීරයේ මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන​ 90ක් දක්වා වර්ධනය වීමත් සමඟ කොරෝනා නීති සීමාවන් පනවන ලකුණු!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ උතුරු වෙරළ තීරයේ මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන​ 90ක් දක්වා වර්ධනය වීමත් සමඟ කොරෝනා නීති සීමාවන් පනවන ලකුණු!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ උතුරු වෙරළ තීරයේ මුළු කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන​ 90ක් දක්වා වර්ධනය වීමත් සමඟ කොරෝනා නීති සීමාවන් පනවන ලකුණු!

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අද දින වාර්තා වූ නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 8 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර NSW උතුරු වෙරළ තීරයේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගේ ගණන 90 දක්වා වර්ධනය වී ඇත​.

මේ අනුව අද දින ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත අගමැති Gladys Berejiklian පවසා සිටියේ නත්තලට පෙර COVID සීමාවන් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා කැබිනට් රැස්වීමක් කැඳවන බවය.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ උතුරු වෙරළ තීරයේ කොරෝනා පොකුරට අද දින නව කොරෝනා ආසාදිතයින් 7 දෙනෙකු එකතු වූ අතර අද දින වාර්තා වූ අනෙක් කොරෝනා රෝගියා හෝටල් නිරෝධායනය සඳහා මිනිසුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට සම්බන්ධ හෙදියක් විය​.

නත්තල් සමයේ නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පැනවීමට නියමිත කොරෝනා නීති පිළිබඳ ව හෙට දිනයේ නිවේදනය කිරීමට නිව් සවුත් වේල්ස් අගමැති අපේක්‍ෂා කරන බව සඳහන්.

COMMENTS