ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID එන්නත ලබා දීමේ සැලැස්මට අනුව වයස් කාණ්ඩ වෙන් කෙරේ. ළමුන් පෙළගැස්මේ අන්තිම තැනට​!  – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID එන්නත ලබා දීමේ සැලැස්මට අනුව වයස් කාණ්ඩ වෙන් කෙරේ. ළමුන් පෙළගැස්මේ අන්තිම තැනට​! 

ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID එන්නත ලබා දීමේ සැලැස්මට අනුව වයස් කාණ්ඩ වෙන් කෙරේ. ළමුන් පෙළගැස්මේ අන්තිම තැනට​! 

ඕස්ට්‍රේලියාවේ COVID එන්නත ලබා දීමේ සැලැස්මට අනුව වයස් කාණ්ඩ වෙන් කෙරේ. ළමුන් පෙළගැස්මේ අන්තිම තැනට​! 

Australia’s COVID vaccine rollout blueprint revealed, includes separation of age brackets.

කොරෝනා වෛරස් එන්නත ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ට ලබා දීමේ සැලැස්ම දෙස බැලීමේදී සෞඛ්‍ය අවදානම් සහ වයස් සීමාවන්ට අදාල​ පුද්ගලයින් අතරේ බෙදා හැරීමේ ක්‍රම වේදයක් අනුගමනය කරන බවට රජය දැනුම් දේ .

ඒ අනුව​, COVID-19 වලින් සංකූලතා වර්ධනය වීමට හෝ මියයාමේ අවදානමට ලක්ව ඇති අය සඳහා මෙම සැලැස්ම ප්‍රමුඛතාවය දෙයි.

ඔවුන් හැරුණු කොට ඕස්ට්‍රේලියානුවන් මෙම සැලැස්මට අනුව​ වයස් කාණ්ඩ 12 කට බෙදා ඇත.

වයස අවුරුදු 70 සහ ඊට වැඩි අයට මුලින්ම එන්නත ලබා දෙන අතර පසුව වයස අවුරුදු 65 ත් 70 ත් අතර වැඩිහිටියන් සඳහා එන්නත ලබා දෙනු ඇත.

සෞඛ්‍ය සේවා සහ වයස්ගත සත්කාරක සේවකයින්ට ද ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ.

මේ අතර, ළමයින් අන්තිමට පෙළ ගැසෙනු ඇත. වයස අවුරුදු 18 ට අඩු අයට 2022 වන තෙක් එන්නත නොලැබෙන බව වැටහේ.

මෙම කාලරාමුවේ නිශ්චිත බව​ රඳා පවතින්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ එන්නතක් අනුමත කළ විට පමණි.

ඕස්ට්‍රේලියාව ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා සහ ෆයිසර් එන්නත් සඳහා බලාපොරොත්තු තබා ඇති අතර, මාර්තු මාසයේදී ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දිය හැකිය.

(7News)

COMMENTS