සිඩ්නි සිට කැන්බරා හි Burley Griffin විල දක්වා පළමු මුහුදු ගුවන් ගමන සාර්ථක වේ. – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සිඩ්නි සිට කැන්බරා හි Burley Griffin විල දක්වා පළමු මුහුදු ගුවන් ගමන සාර්ථක වේ.

සිඩ්නි සිට කැන්බරා හි Burley Griffin විල දක්වා පළමු මුහුදු ගුවන් ගමන සාර්ථක වේ.

සිඩ්නි සිට කැන්බරා හි Burley Griffin විල දක්වා පළමු මුහුදු ගුවන් ගමන සාර්ථක වේ.

Seaplane makes splash on Lake Burley Griffin in short-cut plan to link Canberra and Sydney.

මේ අනුව මුහුදු ගුවන් මාර්ගය උපයෝගී කොට​ සිඩ්නි සහ කැන්බරා අගනුවර අතර ඉතා ඉක්මනින් ගමන් කිරීමට ඉඩ අවකාශය ලැබේ.

මෙම පියාසැරිය නගර දෙක අතර මගී ගුවන් ගමන් පිළිබඳ අත්හදා බැලීමේ කොටසකි, මෙය කොරෝනා වසංගතයෙන්  අතරතුර බිහිවූ අදහසකි.

පළමු සාර්ථක ගුවන් ගමනෙන් පසු ජාතික ප්‍රාග්ධන අධිකාරියේ සභාපති ටෙරී වෙබර් පැවසුවේ දර්ශනීය සැලැස්ම මගීන් සඳහා යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා N.C.A. “පූර්ණ උපදේශනය” සිදුකරන බවයි.

ආසන 15 කින් යුත් De Havilland Twin Otter මුහුදු යානයක නගර දෙක අතර මිනිත්තු 55 ක ගමන සඳහා එක් ගමනාන්තයකට ඩොලර් 300 ක් වැය වේ.

සිඩ්නි සීප්ලේන්ස් හි කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ආරොන් ෂෝ සතියකට පෙර මෙසේ පැවසීය: “එය සැබවින්ම නගර දෙකම අතරට යා හැකි වේගවත්ම ක්‍රමයයි.”

“මෙම මුහුදු ගුවන් ගමන සඳහා එක් නගරයකට යාමට ගත වන්නේ පැයක් පමණි. එය රිය පැදවීමේදී හෝ ගුවන් යානාවකින් ගමන් කරනවාට වඩා වේගවත් විකල්පයක් වනු ඇත. ”

(The Guardian)

COMMENTS