නත්තලට පෙර බෙදාහැරීම් සඳහා ලිපි හා පාර්සල් බාරගනු ලබන කාලසීමා ප්‍රකාශයට

එළඹෙන උත්සව සමයට සමගාමීව නත්තලට පෙර තැපැල් මාර්ගයෙන් බෙදාහැරීම් සඳහා ලිපි හා පාර්සල් බාරගනු ලබන කාලසීමාවන් Australia Post විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා සහ Northern Territory හැර ඔස්ට්‍රේලියාව තුළ අනෙකුත් ප්‍රදේශ සඳහා නත්තල් පාර්සල් – සුබ පැතුම් පත් හා ලිපි භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය දෙසැම්බර් 18 වන අතර සීඝ්‍රගාමී තැපැල් සඳහා වන අවසන් දිනය දෙසැම්බර් 21 වනදායි.

බටහිර ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රාන්තවාසීන් සාමාන්‍ය තැපෑල සදහා ලිපි හා පාර්සල් භාරදීමේ අවසන් දිනය දෙසැම්බර් 15 වන අතර දෙසැම්බර් 20 වනදායින් සීඝ්‍රගාමී තැපෑල සදහා භාරදීම් අවසන් වනු ඇති.

Northern Territory ප්‍රාන්තවාසීන් සාමාන්‍ය තැපෑල සදහා ලිපි හා පාර්සල් භාරදීමේ අවසන් දිනය දෙසැම්බර් 14 වන අතර සීඝ්‍රගාමී තැපෑල සදහා දෙසැම්බර් 20 වනදායින් භාරදීම් අවසන් වනවා.

මේ අතර විදේශ රටවල් සදහා තැපෑල මගින් ලිපි හා පාර්සල් යැවීම සඳහා නියමිත දිනයන් ද නම්කර තිබෙනවා.

චීනය ඇතුලූ ආසියානු කලාපීය රටවල් සදහා සමාන්‍ය නැව්ගත මාර්ගයෙන් යැවීමට ලිපි හා පාර්සල භාරගැනීමේ අවසන් දිනය නොවැම්බර් 30 වන අතර සීඝ්‍රගාමී නැව්සේවා සදහා භාරදීමේ අවසන් දිනය දෙසැම්බර් 07 වනදායි.

යූරෝපා රාජ්‍යයන් වෙත යැවෙන නත්තල් ලිපි හා පාර්සල් සාමාන්‍ය නැව්සේවා මගින් පිටත් කිරීම් කටයුතු දෙසැම්බර් 01 වනදායින් අවසන් වන අතර සීඝ්‍රගාමී නැව්සේවා භාරගැනීම් දෙසැම්බර් 08 වනදායින් නිමා වනු ඇති.

එක්සත් රාජධානිය සඳහා සාමාන්‍ය තැපැල් සේවා භාරගැනීම් දෙසැම්බර් 05 වන දිනයෙන් අවසන් වන අතර දෙසැම්බර් 12 වනදායීන් සීඝ්‍රගාමී සේවා අත්හිටුවනු ඇති.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ නවසීලන්තය යන රාජ්‍යයන් සදහා සාමාන්‍ය නැව්ගත තැපෑල මගින් ලිපි හා පාර්සල් භාරගන්නා දිනයන් පිළිවෙළින් දෙසැම්බර් 06 – 04 සහ 07 ලෙස නම්කර තිබෙනවා.

එම රාජ්‍යයන් සඳහා සීඝ්‍රගාමී නැව් සේවා සදහා අදාළ පාර්සල් භාරගන්නා දිනයන් පිලිවෙලින් දෙසැම්බර් 13, 11 සහ 13 ලෙසයි Australia Post නිවේදනය කර ඇත්තේ.

උත්සව සමය තුළ ප්‍රමාදයකින් තොරව බෙදා හැරීම සඳහා අදාළ පාර්සල සහ ලිපි නියමිත වේලාවට භාරදෙන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කෙරෙනවා.

යුද විරුවන් සමරන ANZAC දිනය වෙනුවෙන් සැමරුම් වැඩසටහන් රැසක්

දෙවන ලෝක යුද සමයේදී සහ අනෙකුත් යුද ගැටුම්වලදී මියගිය ඔස්ට්‍රේලියා සහ නවසීලන්ත රණවිරුවන් සමරන ඇන්සක් (ANZAC) දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Skilled Visa Migration Nomination වැඩසටහන අවසන්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ 2023-2024 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා නිපුණතා සංක්‍රමණ වීසා වැඩසටහනට (Skilled Visa Migration Nomination Program) ලියාපදිංචි වීමට ලබාදුන් කාල සීමාව අවසන් වී තිබෙනවා.

Read More »